Пенджер към света

Курлиец 28 сентября 2013 +147 RSS-лента

"Слёзы " Иуды" и камертон Д. Балтажи

"Слёзы " Иуды" и камертон Д. Балтажи

Камертон Дмитрия Балтажи.

Камертон-это инструмент, фиксирующий эталонную высоту звука.

Болграшкият патриот В. Азманов

Болграшкият патриот В. Азманов


Валерий Азманов е още един бесарабец, който е прочут поне в Болград с това, че пише художествена проза.

Надежда. В. Кирьязов

Надежда. В. Кирьязов

С тех пор и у нас неуряды. Скатилась со счастья вожжа.

С.Есенин
Болгарское село Соболевка, поставленное колонистами века два тому на месте ногайского стойбища, разбросано в местах приятственных.

Дома. А. Киосе

Дома. А. Киосе

Анна родилась в городе Рени Одесской области. Росла в селе Лиманское (ж/д станция Фрекэцей). Ныне живет в г.Регенсбург, земля Бавария, Германия

На дернека. Н.Куртев А. Малешкова

На дернека.        Н.Куртев А. Малешкова

Н А Д Е Р Н Е К А

Беше един следобеден неделен ден, когато селските жени сядат на дернек пред някоя къща и обсъждат всички минаващи покрай тях.

Дунайские волны. Саша Кокалко

Дунайские волны. Саша Кокалко
Село

Люблю село,
Там виноград, барашки ,брынза

Некомкан Филип. Д. Балтажи

Некомкан Филип.  Д. Балтажи


Еленчето, хубавичка трийсетипетгодишна циганка, която не придаваше значение как ша именуват неина род – цигани, роми или инак, защото беше уверено самодостатъчна в своята миловидност и опрятност - стържеше един тиган до задните стъпала на ресторанта.

Хаджилъкът на баба Доца. Д. Караулан

Хаджилъкът на баба Доца.   Д. Караулан
Откъс от повестта

Отиде Васил в Русия, останаха в къщи двете жени и четирите деца

По наследству. П. Люленов

По наследству. П. Люленов

По разному живут люди на селе. Есть богатые люди, на которых другие работают, как наемные рабочие.