Пенджер към света

Курлиец 28 сентября 2013 +147 RSS-лента

Надежда. В. Кирьязов

Надежда. В. Кирьязов

С тех пор и у нас неуряды. Скатилась со счастья вожжа.

С.Есенин
Болгарское село Соболевка, поставленное колонистами века два тому на месте ногайского стойбища, разбросано в местах приятственных.

Дома. А. Киосе

Дома. А. Киосе

Анна родилась в городе Рени Одесской области. Росла в селе Лиманское (ж/д станция Фрекэцей). Ныне живет в г.Регенсбург, земля Бавария, Германия

На дернека. Н.Куртев А. Малешкова

На дернека.        Н.Куртев А. Малешкова

Н А Д Е Р Н Е К А

Беше един следобеден неделен ден, когато селските жени сядат на дернек пред някоя къща и обсъждат всички минаващи покрай тях.

Дунайские волны. Саша Кокалко

Дунайские волны. Саша Кокалко
Село

Люблю село,
Там виноград, барашки ,брынза

Некомкан Филип. Д. Балтажи

Некомкан Филип.  Д. Балтажи


Еленчето, хубавичка трийсетипетгодишна циганка, която не придаваше значение как ша именуват неина род – цигани, роми или инак, защото беше уверено самодостатъчна в своята миловидност и опрятност - стържеше един тиган до задните стъпала на ресторанта.

Хаджилъкът на баба Доца. Д. Караулан

Хаджилъкът на баба Доца.   Д. Караулан
Откъс от повестта

Отиде Васил в Русия, останаха в къщи двете жени и четирите деца

По наследству. П. Люленов

По наследству. П. Люленов

По разному живут люди на селе. Есть богатые люди, на которых другие работают, как наемные рабочие.

Пукнатината на волана. А. Шишков

Пукнатината на волана. А. Шишков


В семейството ни имаше една снимка, която зароди една от моите мечти. Мечтата беше почти нереална, но имаше шанс.

Беседа в гараже. Иван Пастир

Беседа в гараже.  Иван Пастир


Вновь конец рабочего дня, гараж и снова водительские байки после нелегкого трудового дня.