Пенджер към света

Курлиец 28 сентября 2013 +147 RSS-лента

Клетото злато. Д. Балтажи

Клетото злато. Д. Балтажи

КЛЕТО ЗЛАТО

(Разказа Дона Златюва – Домна Балтажи)
В къщи мръкна изведнъж. Електричеството (телевизора), което до сега светеше, говореше и
показваше богат и беден бразилски живот ( гледахме кино «Богатые тоже плачут») спря
изведнъж.

Бабо, искам манджа! М. Слободенюк

Бабо, искам манджа! М. Слободенюк
Меня зовут Марина Слободенюк. Сегодня я хочу отправить 9 своих стихов, написанных на русском языке и в моем стиле-переплетении болгарского диалекта с русским и украинском языком.

"Слёзы " Иуды" и камертон Д. Балтажи

"Слёзы " Иуды" и камертон Д. Балтажи

Камертон Дмитрия Балтажи.

Камертон-это инструмент, фиксирующий эталонную высоту звука.

Болграшкият патриот В. Азманов

Болграшкият патриот В. Азманов


Валерий Азманов е още един бесарабец, който е прочут поне в Болград с това, че пише художествена проза.

Надежда. В. Кирьязов

Надежда. В. Кирьязов

С тех пор и у нас неуряды. Скатилась со счастья вожжа.

С.Есенин
Болгарское село Соболевка, поставленное колонистами века два тому на месте ногайского стойбища, разбросано в местах приятственных.

Дома. А. Киосе

Дома. А. Киосе

Анна родилась в городе Рени Одесской области. Росла в селе Лиманское (ж/д станция Фрекэцей). Ныне живет в г.Регенсбург, земля Бавария, Германия

На дернека. Н.Куртев А. Малешкова

На дернека.        Н.Куртев А. Малешкова

Н А Д Е Р Н Е К А

Беше един следобеден неделен ден, когато селските жени сядат на дернек пред някоя къща и обсъждат всички минаващи покрай тях.

Дунайские волны. Саша Кокалко

Дунайские волны. Саша Кокалко
Село

Люблю село,
Там виноград, барашки ,брынза

Некомкан Филип. Д. Балтажи

Некомкан Филип.  Д. Балтажи


Еленчето, хубавичка трийсетипетгодишна циганка, която не придаваше значение как ша именуват неина род – цигани, роми или инак, защото беше уверено самодостатъчна в своята миловидност и опрятност - стържеше един тиган до задните стъпала на ресторанта.