Второто пришествие. Фантастика.

0
Голосов: 0

1077

Второто пришествие.  Фантастика.Selena
-Виждате ли какво става ?- ядосано започна съвещанието Главният Предиктор.
Всичко се повтаря, а по-точно вече за трети път земляните карат нещата по един и същи начин.
Ще ви напомня, че изпъром те атакуват нашата база на Леля и я раздробяват на най- дребни парчетий. Отломките на спутника изподупчват Земята, но тогавашната, атлантска цивилизация уцелява.
Успяваме да се преместим на Фата, но, сигурно, пак нещо сме изпуснали в програмите, защото през хиляди години земляните нападат вече Фата и не с ядерни ракети, а направо с вимани.
Този път катастрофата е на лице: Фата се сгромолясва на Земята, засипвайки я с пясък, леден дъжд, я отклонява от първоначалната ориентация в пространството, и потопът измива половината кълбо. Огромни пясъчни пустини покриват тропическите гори, а райската градина, люлката на Човечеството, потъва в океанските води и се покрива с дебел, арктически лед.
Така атлантическата раса и цивилизация загива по своята природна глупост.
Ние пак се преместваме, този път на Месечината, правим коррекция, извидаме на авансцената арийската, по- интеллектуална раса, но какво сега наблюдаваме?
Новите земляне упорно насочват своите апарати към Месечината. Утре-другиден ще им хрумне да пратят астронавти. Само това остава да дочакаме! Ние вече няма къде да се местим.
Ако Месечината ще бъде окупирана от човеците, цялата Голяма Игра ще приключи за нашата и тяхната орисия.
Аз ви питам, как се случи, че вече за трети път изпущаме браздите, и какви са предложенията ви?
Главният млъква. След мъчителното оцепенение сред ръководителите на центъра по управление на Човечеството « Selena», в средата на алая се оформи голографският образ на Омид. Всъщност, всичките в овалната зала са голограми, обаче по древният адет имат форма на човешко тяло, и в кризисни времена правят събрание, макар че тяхното битие е виртуално. Омид е нещо като идеологът на «Selena».
- Нямам намерение да се изказвам по причината на предишните катастрофи. Самата Голямата Игра е нещо свързано с известна непредсказуемост, понеже си имаме работа с одухотворени същества, а не с киборги. А това означава, че ние не можем да подправяме това, което човеците наричат «душа». Ние можем само да им внушаваме, че такава я няма или да ги поставяме в условия, когато те просто нямат доста свободно време и кураж да се прислушват към нея.
В известна степен религиозните служители им отклоняват и замъгляват съзнанието, обаче с развитие на науките и техниката освободи доста хора от религиозният плен.
Ще си спомнем, че атлантите имаха пряка връзка с Създателя, и ние никак не можехме да я прекъснем. Трябваше да им уйдисаме на техният плитък акъл и да ги подтикнем към самоизтреблението чрез техногенната цивилизация. За съжеляване пострадахме и ние, защото Леля и Фата идеално се вписваха в земната циклограма.
Нашата следващата задача беше да отключим съзнанието на новата, арийска раса от Създателя с цел да развием интелекта на човеците. Това го направихме, като създадохме чрез генна инженерия «Адам и Ева от глина». Те приличаха външно на човеците, но с встроени в различни места на тялото седем жлези. Чрез тези жлези те яко се привързани към «Selena».
Адам и Ева вече са подчинени на нашето управление и се научават на съвокупление с природните човеци-арийци и по между си.
На първият етап се случват и трагични сблъсаци, което е отразено в известната библейска митология, като убийството на Авел, но с времето смешението позволи да вземем под контрол голямата част на човечеството. Обаче в Голямата Игра има правило, съгласувано със Създателя: всеки процес да има вероятностен характер с цел да има разнообразие и комбинации за еволюцията.
По тази причина ние не смеехме да уничтожим шепата атланти, които се завръщат на Земата с виманите, отстоящи на орбитата, докато потопът освободи земите на Египет и Гималаите. Случаят е отразен чрез митът за Ной и ковчегът му..
Освен това, ние по същата причина не научаваме в каква степен у новите хора «божията искра» доминира на «животните» рефлексии, контролирани от «Selena».
Като следствие на това, на Земята успяват да се оформят две жречески касти, получили знанията от уцелелите атланти и пророците, запазили от своите предци способност към провидичество. На свой ред жреците се настаняват в две различни места на планетата: Египет и Гималаите и започват своята Игра чрез Ватикан и Шамбала.
Жреците настойчиво натрапват на Човечеството старата си матрица на организовано, олигархическо, кастово управление, а пророците, време от време, им развалят работата, призовавайки населението към братство и коммунизм.
Обаче на сегашният момент жреците явно надделяват. Човеците повсеместно са поробени или направо чрез кастов фашизм, както в Индия или косвенно чрез глобалната финансова система. Пророците вече не могат да преодолеят лъжовните знания стъкмявани и разпространявани по Световната Паяжина .
Най-опасното е това, че жреците бързат да направят новият «Адам», но без «Ева» и на технологическа база. За тази цел са мобилизирани страните, населении с жълтата раса, която най-дълбоко мутира и се отдалечава от «божествената». В известен смисъл, сред нея хората масово се отнасят към психотип- биороботи. С помоща на интеллекталците от жълтата раса жреците форсират създаването на искусствен интеллект и киборги. По този начин жреците се надяват да наложат пълна кастова диктатура и да «утилизират» 90% човеци.
Обаче такава депопуляция на планетата противоречии на правилата на Голямата игра , и ако ние пак ще изпуснем контрола над Земята, ще бъдем банално аннигилирани от Създателя.
Говорещият не успя да завърши последната си фраза, като от няколко места едновременно питат:
- Не може ли директно, на време, да се нейтрализират жреците?
- Може, но проблемата е по-сложна. Жреците, въпреки техните амбиции и примитивна интелектуална наследственност от атлантските си предци, губят управлението. От една страна те нямат знания, надхвърлящи знанията на атлантската цивилизация и се изправени пред неизвестност. От другата страна за управление на повечето от седем миллиардно население са нужни компетентни кадри и в голямо количество. А такива няма. Тогава те решават да намалят населението до оптимално, за тяхната управленска матрица, количество. А това означава чудовищен геноцид.
- Както разбрахме, ние имаме само един вариант за коррекция-да пратим свой пророк.
- Съгласен съм и той е вече подготвен. Ако Съветът в вашето лице дава добро, Пророкът ще замине.
Започва кратка дискуссия, и, накрая, Главният Предиктор обяви вердикта: « Selena» изпраща Пророк.

Пророкът
Одим и Пророкът, доближили края на Обзорната терраса, се вглеждаха в космическата диарама и чакаха Главният Предиктор. Лунният, пустинен и безжизнен пейзаж в далечината се сливаше с черният бархат на вселенската декорация. В центъра на тази величественна картина «висеше» огромен, небесно-лазурен балон, обкръжен с мириади междукащи звезди.
Нито Одим, нито Пророкът не изпитваха никакви вълнителни емоции. Те са обикновенни голограми, но от различни структури. Ако Одим е само от светлинни интерференции, то Пророкът е вече нещо по-сложно. Върху светлинната голограмма, наречена монада е изградена молекулярна плът. По принцип този градеж на плътта е сходен с растежа на човешкото тяло. Разликата е само в продължителността на процесса. Ако у човеците той продължава повече от двадесет години, то у Пророкът това става за секунди.
Пророкът е избран от тези, които земляните наричат «ангели». Ангелите са човеците, преминали целият кръг необходими еволюции по времето на лемурийската епоха. Тогава и Земята и земляните са много по- «рохкави» и това позволяваше с усилие на мисълта да се трасформират молекулярните съединения и техните форми почти мигновенно.
След завършването на земната молекулярна еволюция, ангелите преминават в астрално състояние и на Земята се явяват само по нареждането на «Selena» и нейните ръководители, известни с името демиурги.
Ето и сега Омид и кандидатът за Пророк очакваха демиурга да получат напътствен «инструктаж».
Внезапно терасата се осветява с лазурна багра и зад тях се оформи голограмата на демиурга. Омид и Пророкът се обръщат, приветстват «изображението» и пристъпват към главното действие. Ангелът се настанява под един яйцевиден калпак , из под който лъсна сноп от зеленикава светлина и започва процедурата на влагане в съзнанието му на файловите за предисторията на човека, чийто облик ангелът ще приеме на Земята.
-Простите, а вы кто?
- Твой небесный отец.
-В каком смысле?
- В прямом
- А где мы находимся? Что-то не похоже ни на рай, ни на ад…
- Считай, что в Чистилище.
- И сейчас меня будут «зачищать»?
- Уже «подчистили». Все курьёзные, унизительные и порочные моменты прошлой жизни…
- А теперь?
- Ты возвращаешься в ад.
-В ад? И почему «возвращаюсь»? Ведь я, же, был на Земле.
- «Земля»-это славянское название. А у земных, аккадских жрецов – «Ад». Отсюда «адами» -землянин, библейское- Адам…
- А почему я должен возвращаться туда, в «ад»?
- А чем тебе там не нравится?
- Но, это, как бы, кинотеатр повторного фильма. Кино хорошее, но финал известен и все действия артистов тоже…
- Тебе будет предложена новая роль…
- Исуса Христа что ли?
- Как ты догадался?
- Ну, раз я уже не буду порочным и посвящен …Кстати, я могу увидеть …Создателя ?
- Конечно. Но сначала поговорим о твоей миссии, и затем ты получишь благословение от него.
- Вы меня заинтриговали и я уже готов к подвигу.
- Это замечательно. Не зря, ведь тебя выбрали для этой роли.
- А откуда я прибыл…вознесся?
- Из Бессарабии …Туда же и вернёшься.
- Бессарабии?! Так это же глухомань…запредельная. И кто я буду?
- Ну, во –первых, ты появишься в болгарской семье, во-вторых, Палестина тоже была глухоманью, пока там не явились романы и Ирод.
- Я должен буду войти в храм и изгнать торгашей из Бессарабии?
-Не совсем. Этот номер уже не пройдёт. Ты станешь футболистом.
- Футболистом?!!!
- Да. Земляне уже не верят Словам: ни пророкам , ни учёным…политики тоже лицедеи. Единственное, настоящее магическое действо это виртуозная игра в футболе. Это нельзя сымитировать, и за звездой футбола следит треть человечества.
- Но букмекеры, ведь тоже следят…и конкуренты.
- Это уже моя задача их остерегать от опрометчивых мыслей и желаний…
- А почему в Бессарабию? Какой там футбол?
- Бессарабия в данное время- геополитический золотник в гигантской, гидравлической машине. Сейчас он в нейтральном положении и поршень машины вибрирует , но не движется. Как только золотник сдвинется, поршень придёт в движение и мир кардинально изменится. Золотник может передвинуть даже один человек. В этом твоя миссия.
- Вы обещали организовать мне встречу с Создателем.
- Да. Судя по всему, ты уже готов к этой важной встрече…Не волнуйся, Создатель предстаёт в том виде, который имеется в сознании человека. Перед тобой он предстанет в виде царя.
- Царя? Вот уж не думал…Я всегда был либералом…кажется.
-Вот именно! «Кажется». Ну, что? Ты готов?
- Този път ние няма да използваме «непорочното зачатие», - буднично заговори
демиургът, обръщайки се към Омид,- времето не трае.
Този път ще използваме, сложилата се ситуация и десетгодишното момче, което вчера попада в автокатастрофа и сега се намира в коматозно състояние в болницата на една малка страна.
Тутакси пред него се оформи гигантски глобус и демиурга посочи страната. Глобусът придоби облик на политическа карта и на посоченото място се изписа : «Moldova».
- Защо «Moldova» ?
- Причините са няколко и всичките са важни.
Първо. Молдовата е затисната между два антагонистични политически блока. В момента противостоянието носи статичен характер, и тази Молдова може да изиграе ролята на камъка, заклинил между две скали. Мръдним ли камъка , цялата статична композиция рухва и поражда необратим процесс на преустройството на цялата планета.
Второ. Молдова хем е малка , периферийна държавица, изпадаща от постоянно наблюдение, хем е с краен вариант на етнократически, олигархически режим. Такива фашистки режими най- лесно се свалят. Понякога е достатъчно са усилията на един човек, но в нужно време и място. За последното отговаря «Selena».
Трето. Случаят с детето, изпаднало в кома, ще ни позволи да ускорим събитията многократно.
Аргументите на демиурга са доста убедителни и ангелът благополучно получава в съзнанието си цялата биография на момчето, всичко, което то преживяло и освоило, а също и неговите имена: Илия Ангелов.

Семейството Ангелови

Всичко започва от това. че третокласникът Илюша Ангелов намислил през зимната ваканция да ходи на гости у бабини си в комшийското село.
Това негово пожелание беше напълно одобрено на семейният съвет от мама, тате, по-големите брат и сестра. Дядото и бабата живееха сами, и през зимното време гостуването на внучето би било им за голяма радост и помощ. Пътищата и дворите са покрити с гололедица, и не можеха старците никъде да мръднат.
Обаче същата гололедица погубва и Илюша. На поредният завой микроатобусът излита от шосето, закача стълба и се обръща в крайпътният ендек. Оцелелите пасажири измъкват детето, повикват «Скорая помощь», и по-късно то е изпратено в Кишинев.
Убитата от тъга, майка вече три денонощия не склопва очи, сидейки до креватчето на сина си. Но никакви изменения няма, и докторите само разперват ръце и клатят глава.
Настъпва четвъртата нощ. Майката , вече обезсилена, задремва и заспива. Но нали е майка. През тежкия си сън тя успява да чуе едва доловимата въздишка на сина си. Тя тутакси се стряска, подскача, наднича над леглото и се слисва. Илюша я гледаше с широко отворении очи и ясно извика: «Мамо..».
Вече сутринта консилиумът на врачите установява, че кризата е отминала, и детето се свестило.
Радостната вест стига до Каваклия, родното село на Илюша, притиснато до украинската брезна. Пристигат в Кишинев баща му и брат му. Те сменят на поста майката , през месяц Илюша се завръща вкъщи и всичко тръгва по реда си.
Никакви извънредни неща не нарушават обичайното течение на селският им живот. Имаше само едно чудно събитие. В края на учебната година младшата фуболна команда на Каваклий става победител на първенството на района, а Илюша е награден с диплома, като най-добър играч.
Това известие изненадва баща му, служащ на митницата, четиредесетгодишен, хубав мъж. Макар. че той се славеше, като харен футболист, както и по-големият му син Начо, но никога не забелязвал малкият Илия да рита топката. Илюша обичаше риболов, велосипед, но на фубол не играеше дори, когато бате му насила го водеше на стадиона.
И тук такова постижение. Но какво ли не става на тази възраст! Значи му дошло времето, и бащината кръв заигра.
Обаче с тази футболна случка изненадите не само не свършват, а придобиват, направо, фантастичен обрат. Вече на другата година каваклийската команда начело с Илюшата се класира в финала на републиканското първенство сред школарите, а една вечер на портите почукват хора от Кишинев и предлагат на Ангелови да пуснат сина си в футболният интернат.
Но Ангелови категорично отказват да се разделят с сина си толкова отрано и по такава, несериозна причина.
Илюша остава вкъщи, но на 14 години вече играе за полупрофесионален клуб от райцентъра-«Тракия». И когато «Тракия» играе на своето поле, на стадиона се стичат запалянковците от всичките околните села да се чудят, как Илюша се оправя с възрастните съперници. И същите запалянковци му лепват прякора «Боцик». Сигурно, защото здраво боцкаше чуждите порти.
Но когато Боцика навърши 16 години и неговата футболна слава в Молдова е повсеместна, Ангелови отстъпват пред агентите на «Шериф», и Илюша става профессионален футболист. Още в първият му сезон, Ангелов извида «Шериф» в груповата стадия на Европейската лига и, приемайки в Тираспол «Локомотив» Москва, им затряска три гола от петте.
Това не можеше да мине незабелязано, и «Локомотив» предлага на «Шериф» пет миллиона евро. Началството на клуба, осъзнавайки, че такива пари никога не им се давало, продават Ангелов в Русия.

Футболът

Целта на «Selena» е ясна. Пророкът трябва да придобие огромна популярност, особенно сред младежите и то най-бунтовните, за да заеме нужната позиция в обществото.
Към момента, най-популярните хора са футболните кумири, а клубните запалянковци са готови и организирани бойни банди. Няма по обичан вид от спорта, и това хич не е случайно.
Всъщност, чрез футбола жреците волно или неволно приоткриват завесата на тяхната управленска методология.
Самите жреци са разделении на две групи иерофанти по 11 човека. Едните действат чрез Ватикан и Запад, а другите чрез Шамбала и Изток. Голямата Игра трае хилядолетия от един катаклизм до друг. Тези две команди си играят с земният живот подобно на футболистите с топката, която символизира земното кълбо. При това жреците не само имат интерес хората да знаят за тях, но и наказват тези страни, народи и хора, които не следват по техният план. Те създават и развалят империи, правят климатични промени, религиозни распри и революции…
В качество на знакът на възмездието те явяват пред жертвата числа «11» , «22» или кратни на тях: числото на месеца, сумата пари, числото на жертвите след катастрофите и терактовите.
По-проницателните водачи на народите се съобразяват с тези «черни метки» и правят съответни крачки в нужните за жреците посоки.
Когато Молдова получи «черната метка» 7.04.2009, никой от молдавските правители не се сети за тройното предупреждение: 11, 11 и 22. И сега страната е пред прага на заличаването.
Така се управлява света. А за глупавите интеллектуалци се подхвърлят всякакви теории, доктрини, философии, които, както говори българската пословица, «развалят света».
Кариерата на посланника на демиурга вървеше складно и вече към 30- годишната възраст Илия е суперзвезда със страхотни гонорари. През последните три години той си поставя амбициозна задача и изкарва провинциалният клуб «Малага» изпъром шампион на Испания, оставяйки зад себе си «Реал», «Барселона» и «Атлетико», а после «Малага» става и Европейски клубен шампион.
Нямаше такава страна по света да не знаят името на някогашният Боцик. Според него става известна и Молдова и неговото родно село. А това предизвика катастрофални последствия за властимащите. След като Ангелов извида Молдова в полуфинала на Световното първенство, в страната нахлуват пълчища запалянковци, туристи, журналисти и нямаше как да ги спрат.
А те виждат какво става в тази захвърлена, задкарпатска страна и разнасят своите впечатления по целият интернет.
Се случва скандал. Тази малка страна, подписала Съглашението с Евросъюза тъне в мизерия, корупция и етнократична диктатура. В центъра на Европа и родината на Боцика! Какво е това лицемерие!
Зачестяват с визити еврокомисарите и премат съдбоносното решение. За министър на спорта и младежка политика е повикан Илия Ангелов. Какви могат да бъдат възражения?!
През две години, вече женен, Ангелов е кандидат за Президент. Възражения има: не бил молдованин. Но кой ще слуша тези нацики, осакатили страната? Олигарсите също имат възражения, но още не е известно ще бъде избран или не. И да мине-Президента е подчинен практически на парламента, т.е на тях и, всъщност, е една номинална, представителна фигура.
Но този път олигарсите фатално сгрешиха.

Президентът
Опитът олигарсите да фалшифицират изборите беше осуетен от еврокомисарите. Те предупреждават молдавските чорбаджии, че всяка крачка от тяхната страна срещу Илия Ангелов ще се преценява като предизвикателство към Европа с наложения на всевъзможни санкции. На олигарсите им се доведе да прехапят езиците, свият опашките и да се сплуят на дъното си.
Половина година новият президент караше по старият коловоз и с нищо не нарушаваше молдовското сънено царство. Чорбаджиите дори вече изказваха публично свое одобрение и удовлетворение от новият президент, който с нищо не се отличаваше от предишните.
И веднъж удари громотевицата. Председателят на Конституционният съд пише заявление за отставка по здравословната причина. Петдесет и шест годишният мъжага, с снагата на профессионален борец се оплаквал от сърцето.
В стана на властимущите се наддига ропот и преминава в злъчни закани, когато президентът предложи своята кандидатура на този, съдбоносен за олигарсите, пост. Това е някакъв си декан на юридически факултет от Славянският университет.
Но най-шокиращето за тях беше , че този декан с вышегласие е одобрен от Коституционият Съд, членовете на който са подбрани и издигнати именно от мафиотите. Това означаваше бунт на кораба и тежки времена.
Обаче, след това потресение, Президентът пак мирува и големците се успокояват. Но напразно.
Ангелов прави запрос в КС по повод легитимността на Молдовската република, и гражданите на тази разнищена страна чуват от най-компетентната, юридическа инстанция, че република Молдова е незаконно образование от гледна точка на съществуващето международно право. Изпадането й от правовото поле поражда цяла верига противоправни, антигуманни действия и, в крайна сметка, доведе страната до самоуничтожението.
Зловещата тишина в информационните мрежи е разкъсана от чрезвичайното Обращение на президента към съгражданите.
По неизвестни причини и въпреки волята на владелците, тази вечер по всичките телеканали хората слушат речта на своя президент. И той обявява, че лично ще оглави Учредителното Събрание, което ще заложи темелът на новата, демократична държава.
Реакцията на душманите е светкавична, но и безсилна. Всеки опит да бъде убит Ангелов се завършваше еднакво: килерите сдават своето оръжие на президентската охрана и разказват кой точно ги «заказал».
Същото пави и цялата бригада на албански наемници, опита ли се да преминат молдовската граница в Буджака от украинската территория. Бригадата дисциплинирано сдава оръжието си право в краката на учудените и наплашени митничари.
Известието, че руските създали поразително психотропно оръжие, обездвижва волята както на местните, так и на външните душмани.
Молдованите безпрепятственно приемат новата Конституция, символика, обединяват разпокъсаната территория, създават нова, мобилна военна структура и народна милиция.
Никой не смее и не може физически да се противопостави. С еврокомиссарите и поcланниците стават странни, ментални трансформации, и те дружно поддържат всякакви нововъведения на молдовският президент.
Докато на Запада съображават, а на Изтока недоумяват какво да се прави с тази епидемия на умопомешателства сред своите чиновници, президентът прави още една, парализираща умовете, крачка. Той обявява, че Националната банка се предава директно в управление на Европейската банка за развитие, а комерческите се забраняват.
Обаче докато слисаните либерали и евроинтегратори радостно потриват дланите, президентът обявява за успоредното учредяване на Народна Кооперативна банка, която ще има поделения във всеки райцентър на страната, и заедно с местните съвети ще носи отговорноста за икономическото развитие на района. Кредитите се дават по нулева ставка, а банката ще печели за свои нужди чрез реализацията на свои или съвместни инвестиционни проекти.
Разбира се, че инвесторите от Русия тутакси и масово навлизат в Молдова. Тя получава речен и морски флот, отворен пазар, възможност за образование в вузовите на Русия и дългоочакван жизнен оптимизъм. Отново зазвучава, веселата хора молдавеняскэ.
«Процесс пошёл», и за кратко време примерът на Молдова е последван от Румъния, България, Словакия. Обръча се къса, и Европа се движи към Союз от «Лиссабон и до Аляска».
Президентът Ангелов завършваше третият срок на правлението. Този шестдесет годишен мъж почти не старееше и оставаше почитаем повсеместно, а понякога и обожествяван. Семейството му със жена, дъщеря, син и тримата внуци водеха обикновен живот и с нищо не накърняваха образа на своят легендарен съпруг, баща и дядо.
И страната, и семейството му живеят с предвкушенията на новите планове и поредните постижения. И именно в този момент се случва нещастието: президентът Ангелов умира.
И по най-странен начин. Те с съпругата си в тази злосчастна вечер прекарват на терасата в президенската резиденция в Кодрите. И двамата се радват на такава рядка възможност да са насаме сред тази прекрасна молдовска природа.
Не беше още твърде късно, когато Илия стана да отиде на кухнята за минерална вода. Жена му с учудване забелязва, че мъжът й се бави повече от всички разумни срокове. Тя тръгва към апартамента и обнаружава мъжа си както облекан, легнал по гръб на леглото им. Такова нещо никога не било се случвало.
Растреперената жена докосва челото на мъжа си и разбира, че той е мъртъв.

Новото назначение
- Мы были вынуждены прервать твоё пребывание на Земле.
- В аду…
- Да, если быть точным. Похоже, что ты там чувствовал себя вполне комфортно.
- Не скрою. Даже, если честно, и не ожидал.
- Понравилось быть кумиром и творцом событий?
- Не то, чтобы понравилось. Тут другое… Это непередаваемое чувство…соучастия. Одним словом это для меня новый опыт творческой самореализации.
- И ты готов благодарить наш центр.
- Да, конечно. Без «Selena» я бы ничего не добился.
- Но мы хотели бы извиниться за твоё прерванное пребывание в…аду.
- Что-нибудь случилось в другом месте?
- Да. И тоже на Земле. Всё дело в том, что пока в северном полушарии формировались коммунистические отношения, в южном, а точнее, в Африке наступила реальная экологическая и гуманитарная катастрофа.
Если ты помнишь, вместе с Советским Союзом, под шумок, была ликвидирована и ОАР-одна из самых развитых стран мира. Этот момент земные СМИ тщательно замолчали. А в действительности, расчистили для Китая дорогу к ресурсам Черного континента, и это привело к беде.
Из-за массовых отравлений рек и озёр химическими отходами, в Африке стремительно распространяется страшное заболевание: человеческая плоть превращается в неорганические струпья и через год-два человек в страшных мучениях умирает в виде безобразного нагромождения ракушкообразных наростов.
Если этот ужас не остановить, то эпидемия через эмигрантов перекинется на другие континенты.
- Что я должен сделать?
- То же, что и в Молдавии. Перекроить китайского монстра.
- Я снова буду играть в футбол?
- Может и будешь, но только в своё удовольствие. На этот раз ты будешь тибетским гуру.
- Гуру так гуру. А ваше обещание явить меня перед Создателем?
- Пока отменяется. Сам понимаешь, «Selena» не справляется с управлением на Земле.
- Почему же?
- Вероятно из-за удаленности Луны. Леля и Фата были намного ближе, когда зарождалось человечество. Кроме этого, техносфера и мегаполисы наглухо перекрыли доступ к человеческим организмам . Мы с трудом преодолеваем электромагнитные барьеры. По этой причине среди городского населения начались мутации и скатывание к животным инстинктам или, наоборот, притупление или извращение нужных. Короче, Создатель нами определенно недоволен и это мягко сказано.
- Хорошо. Я готов к новой роли.
Главният Предиктор, както и миналият път, създава голограмата на земното кълбо, посочи с пръста точката, която се разгърна с чаровни видови на Гималайските планини и свещеният Кайлас. Сетне пръста му се плъзва по-долу, и сред магьосническата хубост на земният рай, светват китайска иерографска надпис-«Шао Лин».
Ангелът се настанява под яйцевидният калпак , започва процедурата на въплощението му в китайски монах и диалогът им продължи по-китайски.
← Попара для болгарина. Пустото родолюбие! А. Волчо →

Комментарии