Бесарабски гердан 2020

0
Голосов: 0

1041

Бесарабски гердан 2020


От съставителите

Третият алманах «БГ-2020» хем запазва своята достъпност за авторите от най различна възраст и литературен опит, хем оформя един литературен, писателски алай, в който се нареждат автори, имащи доста публикации, а петнаддесетте от тях са членове на писателски организации на своите страни. Но най-хубавото е това, че този алай не е само метафора, а е жива съобщност от хора, които поддържат творческата нагласа и съдържанието на алманаха чрез трайното творческо съучастие и общуване на сегашният момент поне в соцмрежите.
Що е до географията на местоживеенето на авторите, то тя, освен черноморски-балканският регион има попълнение от Италия и Бразилия. Тези две страни стават новите бащинии на наши сънародници и земляци, и ако в единият случай «пъпната връв» още не е скъсана, в другият- с Бразилия, се възстановява от потомците им.
Струва да отбележим, че най-четените произведения се отнасят към етнологията и историята, въпреки че има стихове, разкази и драми, заслужаващи вниманието на читателя, но всичките те в една или друга степен пак се свързани с народната ни памет. Има няколко очерка, подтикващи към преобмислянето на текущето ни битие и дори откъс от новелата-антиутопия «Саркофаг за Буджак», има стихове на ученици от Тараклий, Милано, Паркан.
Успоредно с събирането на произведения проведе се и традиционен конкурс «Златното перо 2020», резултатите на който са мненията-одобрения и количеството прочита от читателите на «Фейсбук» и «Одноклассники». Абсолютен победител става Анатоли Волчо от Терновка (Украйна), по жанровете лауреатите са:
Стихотворения: Таня Танасова(София), Иван Дерменжи(Одеса), Арина Димова (Тараклия)
Автобиографична проза:
Иван Серт(Одеса), Димитър Балтажи, Ана Шпакова(Тараклий).
Художественна проза:
Анатоли Волчо (Терновка), Иван Пастир (Измаил), Николай Куртев (Валя –Пержей).
Публицистика:
Владимир Стафидов (Днепр), Валентин Кирьязов (Одеса), Александр Ламбов (Твардица)
Драматургия: Иван Динев (Тараклий)
История:
Владимир Паращин(Измаил), Михаил Греков (Измаил), Михаил Бондаренко (Килия).
Родознание:
Радост Иванова (София), Диана Никогло (Комрат), Анатоли Волчо (Терновка).

СЪДЪРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ
Таня Танасова (Валя Пержей, София)
- Дюлята ..........................................
Иван Дерменжи (Одеса)
- Болград .............................................
Мартин Спасов (Варна)
- Не продават любов........................
Кристина Корнеева (Измаил)
- Ода юродивым
Даша Добрева (Нови Троян, Бабата)
- Влакът и Царят..............................
- Усмивката ти ...............................
Оксана Новак (Комрат)
-Чудный край..................................
Георги Константинов ( Ловеч)
- Умира българското село.....................
Ана Куртева (Чушмелий, Киев)
- Беда молдовы..................................
- Счастья миг.................................
Арина Димова (Тараклий)
- Надежда...................................
Ала Папцова-Бельчевичина ( Чадыр-Лунга)
- Слово ......................................
Наталия Артёмина(Тараклий)
- Не си отивай...........................
- Животът.................................
Марина Рунтова (Тараклий)
- Мир без войны........................
Ана Константинова (Чийший)
- Ние сме двама........................
- Не знае никой занапред
Евгений Артёмин(Тараклий)
-Акцент
Анатолий Деордиев (Николаев)
- Иду на таран.....................
- Мой друг-пилот!..................

Стихотворения на ученици

Моника Станкева (Милано, Италия) 8 год.
Симона Велинова (Милано, Италия) 9 год.
Красимира Димитрова (Милано, Италия) 16 год.
София Димитрова (Милано, Италия) 16 год.
Димитър Николаев ( Паркан Приднестровие) 10 год
Артём Сосновский(Паркан Приднестровие) 10 год.
Людмила Чечель (Тараклий)

Ирина Фурсова-Доброва (Паркан)
- Стихи для детей.

Стихотворения поэтов Гагауз Ери

Галина Сиркели- Кристиогло(Комрат)(гаг)
Тудор Занет (Комрат)(гаг)
Галина Славова (Чадыр-Лунга) (бол)
Ала Папцова(Бельчевичина) (Чадыр-Лунга)(рус)
Федор Дулогло ( Чадыр-Лунга)
Татьяна Бельчевичина (Москва)
Наталья Ворникова (Чадыр-Лунга)

Автобиографична проза

Иван Серт(Одеса)
- Прощай, моя родина детства!
- Полковник Деордиев.
Ана Шпакова (Тараклий)
- Моя память
Иван Аловатски(Тараклий)
- Архипелаг стройгулагов „Масква”

Художествена проза

Димитър Балтажи (Твардица)
- Попарата
Иван Динев (Тараклий)
- Свекърската работа
- Лабораторията
Иван Пастир (Измаил)
- Козленцето Гайда
Петър Люленов (Кортен)
- Домна Стефанида и пишман политиците.
- Секрет
Николай Куртев (Валя Пержей)
- Волчица Вена.
-Бесстрашный минкор
- Бодырев Илья-наш Сталин
-Жестокая новость
-Тайга
Анатолий Волчо (Терновка)
- Баничарски неволи
Драматургия
Иван Динев (Тараклий)
- Кулаците (Баща и син)
- Боже, царя храни! ( Вся власть Советам)
Публицистика
Marcos Vozniac (Бразилия)
- Последний коммунист…Жорже Кавлак
Кирилл Черкасский (Измаил)
- Махала на махалу
Владимир Стафидов (Днепр)
- Империи, истории и болгары В. Кирьязова
Валентин Кирьязов (Одеса)
- Оккупированный оккупант

История
Владимир Паращин (Измаил)
- Забытый город Тучков.
Михаил Бондаренко ( Килия)
- Троянов вал
Авторите на броя
Иван Динев
- Предговорът на подготвената книга «Белые гроздья акаций»
Анатолий Волчо – победител на конкурса «Златното перо 2020»
- Моето кредо

Родознание

Радост Иванова (София)
- Кумът и старият сват.
Иван Аловатски (Тараклий)
- Кумовото дърво и сватбеното знаме.
Анатолий Волчо (Терновка)
- Ганджя Добруш- Терновска легенда.
Юлия Сущенко (Одеса)
- Бессарабский чамур
Михаил Греков (Измаил)
- Воеводата Генчо Къргов
Димитър Ламбов (Твардица)
-Будителят Степан Стоянов
Ана Константинова (Чийший)
- Чийшийци-габровци
Александр Тимофеев
- Беседа о войне
← Перерожденцы и власть. Стихи детям. И. Фурсова →

Комментарии