Пенджер към света

Курлиец 28 сентября 2013 +147 RSS-лента

Дома. А. Киосе

Дома. А. Киосе

Анна родилась в городе Рени Одесской области. Росла в селе Лиманское (ж/д станция Фрекэцей). Ныне живет в г.Регенсбург, земля Бавария, Германия

На дернека. Н.Куртев А. Малешкова

На дернека.        Н.Куртев А. Малешкова

Н А Д Е Р Н Е К А

Беше един следобеден неделен ден, когато селските жени сядат на дернек пред някоя къща и обсъждат всички минаващи покрай тях.

Дунайские волны. Саша Кокалко

Дунайские волны. Саша Кокалко
Село

Люблю село,
Там виноград, барашки ,брынза

Български свещенчески родове Киранови и Чекир. Н. Иванова

Български  свещенчески родове Киранови и Чекир. Н. Иванова

Прочетох статията на Леонид Паскалов „Те не можели инак да живеят и да умират“ за бележитите българи, за българския род от свещеници и искам да напиша за това, каквото съм открила за същите хора.

"Потёмкинская деревня" в турецкой колонии Терновка.

"Потёмкинская деревня" в турецкой колонии Терновка.


Наш краткий рассказ о турках, которые в XVIII в. отказались уезжать из Северного При-
черноморья, отошедшего от Оттоманской империи в состав Российской империи.

Българският хляб. А. Мерет

Българският хляб. А. Мерет

Хлябът в бита на българите

Историческите сведения за първи традиционни хлябове

Приготвянето на хляб е може би най-древната практика, запазила се и до наши дни, свидетелство за промяната, която се е случила в начина ни на живот преди много хиляди години, в неолита.

Некомкан Филип. Д. Балтажи

Некомкан Филип.  Д. Балтажи


Еленчето, хубавичка трийсетипетгодишна циганка, която не придаваше значение как ша именуват неина род – цигани, роми или инак, защото беше уверено самодостатъчна в своята миловидност и опрятност - стържеше един тиган до задните стъпала на ресторанта.

Хаджилъкът на баба Доца. Д. Караулан

Хаджилъкът на баба Доца.   Д. Караулан
Откъс от повестта

Отиде Васил в Русия, останаха в къщи двете жени и четирите деца

Болгары и сербы: дружить нельзя ...

Болгары и сербы: дружить нельзя ...

Аэро­порт Ни­ко­ла Тес­ла, Бел­град. Пред­ста­ви­тель­ство AirSerbia. К окош­ку под­бе­га­ет за­пы­хав­ша­я­ся бол­гар­ка. Она на­чи­на­ет го­во­рить на чи­стом бол­гар­ском, взвол­но­ван­но объ­яс­няя про­бле­му, с ко­то­рой она столк­ну­лась при пе­ре­лё­те.

Чушмелий- луковото село. Т. Ковтун

Чушмелий- луковото село.   Т. Ковтун

Кратко от историята за луковота култура