Комментарии пользователей (396)

0 Васил Кондов #
7 декабря 2018 в 15:15 → Как е на български "партньор"?
Другар/ка - едно от значенията та тази дума е: съпруг, съпруга... Вж. БТР - бълг. тълковен речник...
0 Васил Кондов #
7 декабря 2018 в 15:13 → Как е на български "партньор"?
Другар - едно от значенията на думата е: "съпруг, съпруга"....
0 Васил Кондов #
24 сентября 2018 в 09:44 → Болгарский язык русов.
А задолго до этого братушки - освободители использовали творения Кирилла и Мефодия и его учеников... Вот так во! ... Читайте и знайте свою историю и историю своего, русского, языка... Перелистайте хотя бы Историческую грамматику рус. языка... В русском языке /старо/болгаризмы обычно называют старославянизмами...
0 Leanko #
23 сентября 2018 в 07:17 → По волнам родовой памяти
I'm Descendant of Kirill, and Iliya Kirillov Karamalak, who imigrated to Brasil!
0 Курлиец #
21 сентября 2018 в 13:07 → Кръвта вода не става.
Спасибо за отзива ви и забележките. Понеже руският език е близък с речника си със сегашният български, хем не забелязваме разликата с отделни букви, хем смятаме за удобно обогатяването на българският с руски, литературни или използването на синоними. Особенно в техническата, научна, социологическа области, в които термините са ни научени от руският език. Например думата "косность" означава: изостаналост, неприятие на новото, лицемерие...в един букет. Нали е удобно слово. Что е по съдържанието на очерка. Не съм споменавал за Украйна и не живея в нея. Комшии сме. Наистина, Украина е изкуствено стъкмена псевдодържава, по-точно територия, изпаднала от СССР и по-рано от Россия. Самият съветски модел предполагаше хората да си живеят по местата, което е противоположно на американският вариант за глобализация чрез транснационални корпорации. Това е основният водораздел между двете тенденции. В това отношение ЕС е сходен с СССР, а социал-демокрацията с общинските традиции на руското население. Така, че ЕС + РФ е възможен и неизбежен.
0 Иванка Казакова #
20 сентября 2018 в 16:14 → Кръвта вода не става.
Здравейте адаш !
Така казваме по варненски на хората с еднакви имена.
Интересно разказвате, но мисля, че изводът накрая не е съвсем верен. В Украйна не властват американски идеи, нито националистически. Украйна от години упорите се разделя на западна и източна, на средна и северна и южна. Това е модел, който не американците са измислили, а още римляните са го употребявали ,за да разкъсат родове и народи. Няма как да се мисли за Съюз Европа-Украйна-Русия, защото те са на диаметрално противоположни позиции за управлението на икономиката и никога ням ада постигнат съгласие да е обща в истинския смисъл на ОБЩО БЛАГО. За съжаление, това, което виждаме като резултат в българия от 1987 година насам е точно обратното. Измислени съюзи, които нямат реална обективна основа на връзки между хората на ниво Народи - не само са вредни, но е желателно да не се случват. Тук не става въпрос за симпатии или антипатии, а за родство. От хилядолетия. Замисляли ли сте се каква е истинската причина да има толкова много преселвания на Българи, изтръгнати от Родните им места? Българинът никога не можеш да го преселиш, ако му е добре там, където живее той, баша му, дядо му, дедите на дедите му. Имам братовчед-археолог. Бях наистина изумена, когато на един невероятен тракийски обект - оказа се най-стария древен град в Европа , откри, че там има 8 различни епохи. Отначало не можах да разбера какво ми казва. Как така - идват, прогонват те, изпепеляват селището ти, убиват всички и след 200 години /твоите спасили се потомци/ се връщат и ВЪРХУ ОПОЖАРЕНИТЕ СТАРИ ОСНОВИ СЪГЛАЖДАТ ТЕХНИЯ НОВ ДОМ.....! Струваше ми се безумие и глупост. Мина време, започнах и за да се интересувам от Истината, а тя в днешния ден е единственото лекарство за обикновения Човек. Истината , драги Иване е, че НЕ СА ГИ ОПОЖАРЯВАЛИ ЧУЖДИ, САМИ СА СИ ПАЛИЛИ СЕЛИЩЕТО, ЗА ДА НЕ МОЖЕ ДРУГ, ЧУЖДЕНЕЦ, ДА ЖИВЕЕ ВЪРХУ НАШАТА ЗЕМЯ. Връщали са се, пак е имало битки, които веднъо са печелени, други път губени - но ВИНАГИ ПОТОМЦИТЕ СА СЕ ВРЪЩАЛИ НА РОДНАТА ЗЕМЯ. Градили пак върху изпепелените основи новия дом и продължили да Въз-Раждат Българския Народ и родина. Знаели са нещо, което съвремието с неговите липса на граници и връзки между хората изпепели в душите ни - САМО РОДНА ЗЕМЯ МОЖЕ ДА ТИ ДАДЕ СИЛА ДА УСТОИШ НА ВСИЧКИ ПРЕМЕЖДИЯ. САМО ТАЗИ ЕНЕРГИЯ Е ТВОЯ. РОДНАТА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ Е ТАЗИ, КОЯТО ДНЕС ВСЕ ОЩЕ НИ ДАВА ЖИВОТ. И най-голямото престъпление на властта е да откъсне насилствено Българите от Земята , която ги прави живи. Затова, от позицията на столетията, си мисля, че най-голяма благост е да си намериш отново Корена. Там, където дедите ти ти говорят чрез Дърветата, ягодите, цветята, синьото Небе, лазурното море, Синевата ан върховете, слънчевия изгрев и заник.... Да те откъснат от това е убийство на души и затриване на народ. Може , разбира се, да се откъснеш и сам, но за кратко. Не се ли върнеш - коренът ти го поема друг. Твоят корен няма да загине. Но твоите клони ще са клони в саксия или в чаша вода. За да станат отново Дърво - трябва да бъдат посадени обратно в същата ЗЕМЯ, която ги е създала. Завършвам с пожеланието , ежедневно и по малко тази Истина да се осъзнае от Българите, които са далеч от Родната Земя, но чуват един глас в съня си, който им нашепва Истината.

в помощ на Паметта - малко поправка в текста, ако позволите

социологическа прогноза
за нас - бесарабците /бесарабските българи
невъзможно
не мога да се сетя какво имате впредвид , използвайки руската дума "косность", може би правилната българска е "незаинтересованост"
коммерчески - търговски
кузница - ковачница
Болграшка-Болградска
като е била в началото-както е била в началото
запуснат-тук е по-удачно да се използва съвременна българска дума - "изоставен" например
половин столетие
банковски-банкови
въплъщение
комунизъм
формирането
Съюзи
са се изпречили

НАДЯВАМ СЕ ДА НЕ СЪМ БИЛА ДОСАДНА И ДА НЕ СЪМ ОБИДИЛА ЕДИН ИНТЕРЕСЕН ЧОВЕК, А НАЙ-ВЕЧЕ БЪЛГАРИН !

Благодаря Ви за написаното
0 Лёня #
8 сентября 2018 в 09:00 → Тараклийская юность (1964-69)
Прошу продолжения описания нашего детства.
Първи конгресс на българите в СССР 19.05.91 г. Болград
https://youtu.be/Wu-r_YwepgQ
защо мюсулманките ,циганките и някои други са с шалвари?
0 Андрей #
13 мая 2018 в 20:59 → Комната "226". Общага №2
dance Действительно жизненно и похоже
0 Обикновен българин #
Българите са перси и сармато-скити -те дошли в Украйна-Кубратова България от Памир-планина.Русите са кимерийци,скити и славяни-в смес със сармати и угро-фини.Руският народ има и българска кръв на Бат-Бояновите българи,които живяи по р.Дон-част от донскити казаци са-българи сродени със скити и славяни.От 668 год.до 13 век по донските земи живяли-българи,които имали автономия в хазарското и татарските ханства.
0 Коруль #
В языке признаки вливания вряд ли сохранились.Если бы совершено разные языки были бы, то еще может быть.Возможно в фамилиях-если отражают родовую принадлежность.
цялата история на гърците и римляните е фейк, измислена е през Ренесанса в Италия от интелектуалния кръг около поета Петрарка. Но са ползвали откраднати от западната част на Балканския полуостров ръкописи, в които е отразена историята на балкански племена. Всичко това преведено на гръцки и латински, обработено, преработено, добавени са техни измислици и е представено като оригинални писмени източници за историята на "антична" Гърция и "античен" Рим, който ужким е бил на Апенинския полуостров.
0 Мария #
Мария
В румынском уезде Васлуй 63-летний Константин Релиу, признанный мертвым, не смог доказать в суде, что он жив, и аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти.

Мужчина проиграл процесс, так как слишком поздно обратился в суд с иском, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Agerpres.

Релиу, комментируя решение суда, сказал, что теперь у него нет ни одного источника дохода, так как по документам он считается умершим. Он не может получать пенсию или устроиться на работу. https://vz.ru/news/2018/3/17/912919.html
0 Никола Тодоров #
Благодаря, Иване, за добрите думи. Но особено ти благодаря за информацията по повод изследването на Огюст Дозон за "Веда словена" - не ми беше известна, а е суперважна!
- Наиболее авторитетным в этой области считается историк Виктор Земсков. Ему можно верить хотя бы потому, что он готовил статистические данные для суда над КПСС, который «демократы» хотели провести в начале 90-х годов. А поручили эту работу именно ему, поскольку он слыл ярым антисталинистом. Земсков сравнил архивы разных ведомств и установил, что число смертных приговоров с 1922 года (тогда был принят новый Уголовный кодекс) по статьям «Измена родине» и «Бандитизм» за все время составило примерно 800 тысяч. Из них минимум сто тысяч не приведены в исполнение. https://www.eg.ru/politics/478021/
Около 4 тыс. татарских воинов присоединились к гарнизону Измаила, а остальные перешли на южный берег Дуная. Предоставим опять слово графу Ланжерону: "После Кинбейского дела, татары как-то совсем исчезли, а с ними исчезли также и их деревни, которые они сами, большею частью, разрушали, а оставленные ими дома, построенные из глины, не продержались и месяца, как обвалились. От этих, когда-то великолепнейших деревень Бессарабии не осталось и помину; следы их существования можно было найти только по густой и темной траве, выделяющейся на лугах".

По оценке Ланжерона, к Измаилу перешло примерно три четверти всех татар Буджака.
0 васил Кондов #
Иване, тараклийските ЛИ от "Ревизките сказки" дай... От всяка "сказка". Да ги видим и да ги анализираме...
Миглена Христова Пожелателни имена
В тях е вложено пожеланието на родителите за бъдещето на детето.
Живот и здраве: Живко, Здравко
Род и семейство: Братан, Байно, Везенко, Татун, Новко, Заварин
Успех в живота: Първан, Видьо, Вида, Велчо, Велика, Сретен
Сила и храброст: Войно, Бойко, Страхил, Силян, Груди
Качества на характера: Веселин, Ради, Драго, Добри, Мила, Искрен
Физическа красота: Хубен, Лепа, Гиздьо, Ваклин, Къдра, Руси, Румяна, Бела, Младен
Близки до пожеланията за физическа красота са имената, които сами по себе си означават хубави и приятни неща:
Цветя: Иглика, Невена, Ружа, Теменужка, Роза, Цветан
Билки и треви: Билян(а), Детелин(а)
Дървета и плодове: Елица, Калин(а), Явор, Ясен
Птици: Гълъб, Пауна, Славея, Сокол
Небесни светила: Звезда, Звезделин(а), Деница, Зорница

Защитни имена
Както и пожелателните, те са свързани с първобитната вяра в магическата сила на словото. Били предназначени да се борят с детската смъртност. Когато в семейството първите деца умирали, родителите давали на рожбата си такова име, че да я пази от преждевременна смърт. Защитните имена са няколко вида:
а) От глаголен корен "стоя, трая": Стойко, Стоян, Стоимен, Трайчо, Траян
б) От дума, която означава здрав, твърд, не особено ценен предмет: Камен, Кремена, Желязко
в) От названието на обикновен домашен предмет, част на къщата, ралото: Праго, Собел, Рукан...
г) "Грозни" имена, т.е. които предпазват от зли очи: Грозьо, Черньо
д) Имена свързвани с подхвърлянето на дете. Към средствата за борба с детската смъртност спада и широко практикуваната допреди две-три поколения символична жертва. Ако на родителите умирали децата или се родяло хилаво дете, за което се страхували дали ще оживее, "подхвърляли" го рано сутрин на улицата или край кладенеца и гледали кой пръв ще го намери. Който го найде или обрете, той става кръстник на детето и му дава било собственото си име, било Найден, Обретен. Ако вместо човек най-напред дойде животно, загрижените родители казвали, че такъв му бил късметът на детето им, и можело да го нарекат дори Кравко, Кучкан, Песан. И вярвали, че с това са избягнали проклятието и детето ще оцелее до дълбока старост.
е) Търсене на име. Проклятието над родителите да не траят децата им можело да се избегне и с ново име, каквото няма в рода и в близката околност. Такива са някои съвсем редки християнски имена или просто от израза "Търся име" вземат първата дума и образуват Търся, Търсена.
ж) Защита от други беди. Според наивното вярване на нашите баби и деди някои имена крият сила да предпазват и от други напасти, каквато бива понякога нежеланото многодетство Когато се раждат все момичета (а всеки родител иска да има преди всичко мъжка рожба), кръщават четвъртото или петото момиче Доста, Достена или Стига, за да се роди след него момче. А когато се раждат прекалено много деца, кръщавали десетото, например, Запрян.
Магическата сила на името можела цял живот да служи като защита срещу диви зверове и беди. А понеже най-опасният звяр по нашите земи е вълкът, широко разпространени са имената: Вълчо, Вълкан, Вълкана. Същия смисъл носят и имената: Огньо, Огнян, а може би и Куцар.