Комментарии - Курлиец (225)

Христо Ботев "Положението на българите в Бесарабия" [в. „Знаме“, г. I, брой 15 от 9 май 1875 г.]
...Читателите на „Знаме“ твърде добре знаят какви мъки и теглила са принудили нашите деди и бащи да оставят своята свещена и богата земя България и да се преселят в голите и пустите бесарабски равнини; знаят така също с какви мъки и страдания е било придружено това преселение и какви нови и скъпи жертви са погълнали пепелищата на ногайските татари. Повече от 60 години са били потребни, за да може баснословното трудолюбие на българинът да обработи своята нова земя, да насади лозя и плантации, да изгради частни и обществени здания, школи и черкови, мостове и магазии и; с една дума, да доведе тая пустиня до такова завидно положение, щото, наместо онова безбройно число вълци и жаби, които по-напред са изявявали своите наследствени права за тие места, днес тие същи права изявяват държавните и конституционните мъже на Румъния. Но защо да крием? От началото на нашето заселение по тие места и до Парижкият трактат в 1856 г., т.е. до онова време, когато една част от Бесарабия се хариза на молдованите, ние сме живели спокойно, занимавали сме се със своите мирни и трудни занятия и старали сме се да бъдеме полезни и за себе си, и за държавата, която се отнесе така човеколюбиво към нас.
...От пролетес насам по Бесарабия са захванали да стоват множество американски агенти, които обещават големи привилегии на нашите доверчиви колонисти, ако би тие да се преселят във возточните територии на северните Съединени щати, дето се и преселват нашите съседи, руските немци.
....Разбира се, че тие обещания произвождат голямо волнение между нашите колонисти, тако щото, ако законодателната и изпълнителната власт в Румъния не изменят донейде своите кондиции за продаванието колонистките земи и ако правителството не гарантира съществованието на българската народност по тие места, то Бесарабия скоро ще да запустее. Множество колонии не са даже и орали тая есен.
И така, ето какво е положението на нашите колонисти в Румъния. Положение скръбно, нечовеческо и достойно за оплаквание. Положение, за което българското потомство ще да благодари тая страна, която ние сякога сме считали за съща и истинна майка, а тя, напротив, се показа зла и безмилостна мащеха. Ние ще да предадеме своите страдания на съдът на историята, и дето и да бъдем — в Русия ли или в Америка, в Турция или тука, — ще да се надееме, че славянските народи, с които е обиколена Румъния, рано или късно ще да премерят и нея с тоя същи аршин, с който тя днес мери нашата от сяка една страна онеправдана народност.
В „учебника”си Дринов твърди, че в езика на българите в България не се срещат думи като колективист, колхоз, колхозници, совнарком и др. А за българите в СССР думи като кмет, бирник, околийски началник, стражар, дюкян, кръчма и мн. др. са неразбираеми, защото са „буржоазно-фашистки” думи. Следователно трябва да „противопоставяме нашия правопис и нашата научна мисъл на фашистко-буржоазната правописна плесен ...с нейните умрели големи и малки „ерове“, „двойното е“ и пр. окаменелости, с които кастата на обществените паразити и потисници се мъчи да държи в мрак трудещите се маси…“.
Буквите Щ, Ѣ, Ю, Я, Ѫ са обявени за буржоазни, а Ѣ и Ѫ за символ на консерватизъм и великобългарски шовинизъм. Спасени са Щ, Ю и Я, но са изхвърлени Ѣ (ят) и Ѫ (голяма носовка). Забравени са думите на проф. Стефан Младенов, че „двоякия изговор обединява българите от най-източните краища на земята ни край Черно море и от най-западните ни покрайнини при Охрид, Шар, Скопие, Ниш и Зайчар”. За комунистите това си е „елитарна”, „старопопска” буква, израз на „великобългарския шовинизъм”. И я изхвърлят на бунището. Прекратява се изписването на буквите Ъ и Ь в края на думите. Опростен е правописът на някои думи, за да може по-лесно да ги пише пролетариатът.
https://www.faktor.bg/bg/articles/mneniya/lacheni-tsarvuli/za-24-may-v-svetlinata-na-komunisticheskite-eksperimenti
Очень понравился рассказ. Прямо про работу забыла.
ИМА ПРОЕКТ:
В рамките на проекта в Кишинев в Български теоретичен лицей “Васил Левски” създаден отбор ЛЕВСКИ, благодарение на ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI, в Теоретичен лицей “им.М Тузлова” в Кирсово даден старт на футболен отбор “ЛУДОГОРЕЦ”, благодарение на ПФК Лудогорец, заедно със ЦСКА открит в гимназия “Тараклия” в Тараклия, благодарение на ЦСКА, “Славия” в Теоретичен лицей “Твардица” в Твардица, благодарение на ПФК Славия, отбор “Арда” в Теоретичен лицей “Св. Паисий Хилендарски” в Кортен, благодарение на ФК Арда / FC Arda.
https://www.svetlina.online/?p=1095
0 Курлиец #
21 сентября 2018 в 13:07 → Кръвта вода не става.
Спасибо за отзива ви и забележките. Понеже руският език е близък с речника си със сегашният български, хем не забелязваме разликата с отделни букви, хем смятаме за удобно обогатяването на българският с руски, литературни или използването на синоними. Особенно в техническата, научна, социологическа области, в които термините са ни научени от руският език. Например думата "косность" означава: изостаналост, неприятие на новото, лицемерие...в един букет. Нали е удобно слово. Что е по съдържанието на очерка. Не съм споменавал за Украйна и не живея в нея. Комшии сме. Наистина, Украина е изкуствено стъкмена псевдодържава, по-точно територия, изпаднала от СССР и по-рано от Россия. Самият съветски модел предполагаше хората да си живеят по местата, което е противоположно на американският вариант за глобализация чрез транснационални корпорации. Това е основният водораздел между двете тенденции. В това отношение ЕС е сходен с СССР, а социал-демокрацията с общинските традиции на руското население. Така, че ЕС + РФ е възможен и неизбежен.
Първи конгресс на българите в СССР 19.05.91 г. Болград
https://youtu.be/Wu-r_YwepgQ
цялата история на гърците и римляните е фейк, измислена е през Ренесанса в Италия от интелектуалния кръг около поета Петрарка. Но са ползвали откраднати от западната част на Балканския полуостров ръкописи, в които е отразена историята на балкански племена. Всичко това преведено на гръцки и латински, обработено, преработено, добавени са техни измислици и е представено като оригинални писмени източници за историята на "антична" Гърция и "античен" Рим, който ужким е бил на Апенинския полуостров.
В румынском уезде Васлуй 63-летний Константин Релиу, признанный мертвым, не смог доказать в суде, что он жив, и аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти.

Мужчина проиграл процесс, так как слишком поздно обратился в суд с иском, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Agerpres.

Релиу, комментируя решение суда, сказал, что теперь у него нет ни одного источника дохода, так как по документам он считается умершим. Он не может получать пенсию или устроиться на работу. https://vz.ru/news/2018/3/17/912919.html
- Наиболее авторитетным в этой области считается историк Виктор Земсков. Ему можно верить хотя бы потому, что он готовил статистические данные для суда над КПСС, который «демократы» хотели провести в начале 90-х годов. А поручили эту работу именно ему, поскольку он слыл ярым антисталинистом. Земсков сравнил архивы разных ведомств и установил, что число смертных приговоров с 1922 года (тогда был принят новый Уголовный кодекс) по статьям «Измена родине» и «Бандитизм» за все время составило примерно 800 тысяч. Из них минимум сто тысяч не приведены в исполнение. https://www.eg.ru/politics/478021/
Около 4 тыс. татарских воинов присоединились к гарнизону Измаила, а остальные перешли на южный берег Дуная. Предоставим опять слово графу Ланжерону: "После Кинбейского дела, татары как-то совсем исчезли, а с ними исчезли также и их деревни, которые они сами, большею частью, разрушали, а оставленные ими дома, построенные из глины, не продержались и месяца, как обвалились. От этих, когда-то великолепнейших деревень Бессарабии не осталось и помину; следы их существования можно было найти только по густой и темной траве, выделяющейся на лугах".

По оценке Ланжерона, к Измаилу перешло примерно три четверти всех татар Буджака.
Миглена Христова Пожелателни имена
В тях е вложено пожеланието на родителите за бъдещето на детето.
Живот и здраве: Живко, Здравко
Род и семейство: Братан, Байно, Везенко, Татун, Новко, Заварин
Успех в живота: Първан, Видьо, Вида, Велчо, Велика, Сретен
Сила и храброст: Войно, Бойко, Страхил, Силян, Груди
Качества на характера: Веселин, Ради, Драго, Добри, Мила, Искрен
Физическа красота: Хубен, Лепа, Гиздьо, Ваклин, Къдра, Руси, Румяна, Бела, Младен
Близки до пожеланията за физическа красота са имената, които сами по себе си означават хубави и приятни неща:
Цветя: Иглика, Невена, Ружа, Теменужка, Роза, Цветан
Билки и треви: Билян(а), Детелин(а)
Дървета и плодове: Елица, Калин(а), Явор, Ясен
Птици: Гълъб, Пауна, Славея, Сокол
Небесни светила: Звезда, Звезделин(а), Деница, Зорница

Защитни имена
Както и пожелателните, те са свързани с първобитната вяра в магическата сила на словото. Били предназначени да се борят с детската смъртност. Когато в семейството първите деца умирали, родителите давали на рожбата си такова име, че да я пази от преждевременна смърт. Защитните имена са няколко вида:
а) От глаголен корен "стоя, трая": Стойко, Стоян, Стоимен, Трайчо, Траян
б) От дума, която означава здрав, твърд, не особено ценен предмет: Камен, Кремена, Желязко
в) От названието на обикновен домашен предмет, част на къщата, ралото: Праго, Собел, Рукан...
г) "Грозни" имена, т.е. които предпазват от зли очи: Грозьо, Черньо
д) Имена свързвани с подхвърлянето на дете. Към средствата за борба с детската смъртност спада и широко практикуваната допреди две-три поколения символична жертва. Ако на родителите умирали децата или се родяло хилаво дете, за което се страхували дали ще оживее, "подхвърляли" го рано сутрин на улицата или край кладенеца и гледали кой пръв ще го намери. Който го найде или обрете, той става кръстник на детето и му дава било собственото си име, било Найден, Обретен. Ако вместо човек най-напред дойде животно, загрижените родители казвали, че такъв му бил късметът на детето им, и можело да го нарекат дори Кравко, Кучкан, Песан. И вярвали, че с това са избягнали проклятието и детето ще оцелее до дълбока старост.
е) Търсене на име. Проклятието над родителите да не траят децата им можело да се избегне и с ново име, каквото няма в рода и в близката околност. Такива са някои съвсем редки християнски имена или просто от израза "Търся име" вземат първата дума и образуват Търся, Търсена.
ж) Защита от други беди. Според наивното вярване на нашите баби и деди някои имена крият сила да предпазват и от други напасти, каквато бива понякога нежеланото многодетство Когато се раждат все момичета (а всеки родител иска да има преди всичко мъжка рожба), кръщават четвъртото или петото момиче Доста, Достена или Стига, за да се роди след него момче. А когато се раждат прекалено много деца, кръщавали десетото, например, Запрян.
Магическата сила на името можела цял живот да служи като защита срещу диви зверове и беди. А понеже най-опасният звяр по нашите земи е вълкът, широко разпространени са имената: Вълчо, Вълкан, Вълкана. Същия смисъл носят и имената: Огньо, Огнян, а може би и Куцар.
Ми, да. Дорде мъдрите мъдруват, лудите са наскачат. smile60
Енчо Димитров Интересно! Запазена родова памет.Искам да споделя, че подобна съдба на преселване има и едно семейство от с.Ковчаз Лозенградско. През 1810 година те правят малък родов керван и потеглят на север към Басарабия. Водачи на кервана са Бойчо и Стоил Стоянови Стоилови. Те се заселват край Болград, но както казва авторът подредили се три неплодородни години, години на мор по добитъка ала никой не споменава за годините на Чума. Тогава много народ иска да се върне по родните места, Това колебание продължава чак до следващото преселване 1829/1830 години. Отново процесите на несигурност се повтарят а още по-лошото е че избухва Холера. Трае цели три години. Водачите на кервани се виждат в чудо. Тогава се провеждат срещи с нашумелият изследовател на българския етнос Юрий Венелин. Това съвпада и с новата политика на Османската империя за "възврщенството" на изселените българи , защото няма кой да обработва нивите и да плаща данъци. Политиката на замяна на християнско с мюсюлманско население между Русия и Турция се оказва неизгодна за Турция, защото в Турция навлизат скитащи, номадски племена, основно татари. Те само грабят, убиват и не обработват земите. За тази цел Турция изпраща тайни емисари в Басарабия да уговарят хората да се върнат. През този период се оформя и керванът на всеизвестния ПОП ПАСКАЛ. Чумата принуждава хората да се разселят по незаразени райони, като една част от тях стигат чак до Таврия. Искам да внеса една малка корекция, за думата "НАМБАЛТСТВО" Думата произлиза от турската дума "НАЛ" в превод означава подкова. От там става НАЛБАНТСТВО, НАЛБАНТИН /подковач/..Не го пиша за да обидя или нараня някого, а просто за довеждане до знание. Това се получава във всички езици, в зависимост от начина на произнасянето на думата, спецификата на говора. неправилно възприемане на звука при изговаряне и запомняне от слушащия. Дано да съм бил полезен с нещо. По въпроса може да се говори много и е радостно, че се дава дневен ред на родовата памет С уважение към автора статията.
0 Курлиец #
25 февраля 2018 в 20:12 → Приказка за пешкирите.
Таня родом е от с. Валя Пержей, но сега живее в Сливен. Известна е като поетеса, но сега пише и разкази.
0 Курлиец #
12 февраля 2018 в 09:13 → Колко струва един мъж ?
Мы уже второй месяц публикуем "Бесарабски гердан" с указанием автора. И в данном случае написано, ведь "Иван Динев"

Фото предоставлено С.Московским. Отражено ли на фото поселение именно в Бессарабии - я не знаю. Но то, что это жилища ногайцев, и вообще тюркских народностей - это точно. С.М. утверждает, что это вторая половина 19 века, я думаю, что это несколько раньше. Во второй половине 19 века в Буджакской степи (Измаильском, Болградском, Ренийском, Килийском, Арцызском районах) уже поселились, утвердились, обустроились болгарские переселенцы, возвели свои жилища, а их жилища отличались от тех, которые мы видим на фото. Но тем не менее, прав С.М. в том, что первоначально болгарские переселенцы селились в покинутых ногайцами и крымскими татарами жилищах. Такая вот пёстрая история нашего края. А до 1947 года названия сёл Измаильского района ( и других районов) оставались татарскими: Каменка - Ташбунар (каменный колодец), стоянка ногайцев, село основано в 1811 году болгарами и гагаузами, переселенцами из Македонии. Богатое - Долукиой, основано на месте ногайского поселения украинцами и молдаванами, затем в селе поселились болгарские переселенцы .Каланчак - Дермендере, село основано в 1817 году запорожскими казаками и беглыми крепостными, в 1830 году в селе поселились болгарские переселенцы. Камышовка - Хаджи-Курда, основано в 1814 году молдаванами и украинцами также на месте татарского поселения. Кирнички - Фынтына-Дзинилор (фонтан вестсалок), основано на месте стоянки ногайцев украинцами и молдаванами, затем поселились в 1830 году задунайские болгары . Лощиновка - Кайраклия (каменисто-песчаное урочище), село основано в 1821 году запорожскими казаками, с 1830 годов заселялось болгарскими переселенцами .Озёрное - Бабель, турецкое поселение, село основано в 1812 году молдавскими крестьянами. Утконосовка - Эрдек-Бурну, ногайское поселение, село основано в 1811 году молдавскими крестьянами, с 1830 года в селе селились болгарские колонисты. Ну, и Суворово, до 1941 года - Шикирликитай (сахарный берег), татарское поселение. Село основано в 1819 году переселенцами из Болгарии. Не менее интересна история заселения Болгадского района болгарскими колонистами, которые также селились на месте ногайских поселений-стоянок, в основном. Хотя есть села, непосредственно основанные колонистами, например село Ореховка - Пандаклия, основанное румелийскими болгарами, переселившимися из задунайского села Пандаклия.
0 Курлиец #
6 февраля 2018 в 10:44 → Кухарка и Путин.
Что же тут непонятного? Автор осуждвет тех, кто хочет иметь достаточно матсредств, но даже пальцем не ударит, чтобы заработать. В конце концов, выжить первейшая задача и потом уже дорога к идеалам справедливости.
Имах предвид героите на Стафидов. Съвсем ме опозори. hoho
А я удивился, что люди с болгарской памятью есть на Донбасе. Ваши рассказы очень подходят потомкам болгар, не знакомых с болгарским письмом, но еще почитающих свой род.