Комментарии пользователей (514)

0 Маке #
Класс!!! Вкусная солянка получилась
Иван Грек: Он так и называется: "Гюльмен-Дюльмен-Яровое". На него заходят и мои друзья, делая запрос и используя мою страницу.
DBS: АНАЛИТИЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК - ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕГОВАТА АНТИЧНОСТ
Българският език е аналитичен, тъй както аналитични са още африканс, древноегипетският (коптски), шумерският, китайският и английският език. Поради тази причина, българският език е обект на мнобройни изследвания през последните два века. Предполага се по принцип, по подобие в английският език, че аналитичността е преход от синтетичност в продължение на много векове, а вероято и хилядолетия. Но например "руският" език, който за никой българин не е тайна, е старобългарският църковен език от към 850, не е мръднал дори на милиметър към аналитичност за 1170 години. Тук обяснението е, че за "руснаците", "руският" език е чужд език, такъв какъвто е мъртвият латински език за европейците.
В 1945, първи руският академик Николай Державин има смелостта да отбележи, че аналитичността на българският език е негова архаична черта. Как ви звучи това на фона на господстващата по това време съветска теза, че българите са претопени в море от "славяни" и губят своя език. Само, че езикът на всички "славяни", както и всички наши съседи е синтетичен, а не аналитичен. Нещо повече, българският език се отличава не само с архаичен граматичен строй, но и с архаична лексика.
От всички европейски езици, в българският език са съхранени най-много думи от санскрит - 1500, а втори е украинският с 500. Близостта на българският език с древните езици е до степен на БУКВАЛНОСТ!
На първо място, българската аналитичност се осигурява с предлога "на". Сега внимание! По същият начин се осигурява аналитичността в древноегипетският език и още коптски, хаупски, шумерски и етруски езици. Предлога "на" има и редица други приложения, като наставка например, притежание "на Иван" или "на" като глагол означаващ "вземи, и всички тия приложения съществуват в изброените древни езици.
На второ място - коптската азбука. Тя е създадена в Египет около 200BC, 1050 години преди българската и е точно съответствие не само на символи, но и на звучене използвани от българите - например като Ш и Щ.
Трето - произходът на много уникални и архаични български думи и конструкции, като мъжкото "БЕ" и "ОВ" (стига БЕ, ИванОВ) и женското "МА" и "ИН" (спри се МА, д-р Чавдар ЦолИН Драгойчев), както и още стотици - можем да открием единствено в мъртвите днес древни езици.
Четвърто. Българите са единственият европейски народ с цялостна и ревниво пазена система от народни поверия, обичаи, песни, празници и календар свързани със Слънцето. Не е необходимо струва ми се да подчертавам отново, това са вярвания близки с тия в Египет и Шумер.
И наместо заключение - отново за НАРОДА "Х".
Много историци споделят мнение, че е съществувал загадъчен народ "Х" създал всички значими древни култури, цивилизации и империи. Това е един народ мигрирал от времето на неолита от Мала Азия, през Египет, Близкият и Далечен Изток, та може би чак до Китай, Корея и Япония и после завърнал се в Европа.
Нека припомня накрая и думите на древноегипетският жрец Мането, който твърди, че съществува един специален език и на него разговарят помежду си жреците и царете изградили величието на Египет.
Във връзка с граматичните прилики, надявам се да не е останал днес българин, който и на сън да може да си помисли, че българският език е "славянски", местен балкански или език на някакви византийски роби-склавени. Ние, българите сме пазители на световната история. И българският пъзел един ден ще бъде нареден...
0 георгий #
Доброго дня!
Можно ли уточнить название сайта ...сайте Группы «Гюльмен-Дюльмен- Яровое»
0 Курлиец #
13 сентября 2020 в 13:34 → България без грим.
Boyan Bolyarski
Виждам, че част от приятелите ми живеят в заблуда относно ролята на Русия в Освобождението и съществуването на България изобщо след това.
Ето защо ще повторя отново един текст, който пуснах веднъж за 3 март, но актуален и сега.
.
Та така, нека да започнем с фактите:
След освобождението на България от Русия в руско-турската освободителна война, победителката Русия подписва с победена Турция т.нар. Санстефански мирен договор. Според този договор, по предложение на Русия, във владение на България влизат всички земи с преобладаващо българско население - западните покрайнини, на югоизток включва македонските земи, чак до Солун, Странджа, както и част от северна Добруджа. Де факто на България е осигурен излаз и на Бяло море. За по-прегледно добавям картата към анекса, която е официално публикувана след този договор.
Всичко това е постигнато благодарение на Руската страна, в лицето на Граф Игнатиев, който много твърдо защитава тезата, че България ТРЯБВА ДА Е В ТЕЗИ ГРАНИЦИ.
.
Какво се случва впоследствие:
След войната Великите сили - Англия, франция и Австро-Унгария не са доволни от създаването на мощна славянска и православна страна на Балканите. Недоволни са от влиянието на Русия там и искат да я отстранят. Те са изцяло на страната на Турция. Заплашват официално Русия с война, защото ИСКАТ ПРЕКРОЯВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ. Изтощена от войната с Турция, Русия се принуждава да оттегли радетеля за Обединена България Граф Игнатиев и да присъства на Берлински конгрес проформа, където Великите сили насилствено разкъсват България. Те постигат своето - създават малка и слаба държава, зависима от Високата порта. Откъсват огромни парчета от страната ни и ги раздават на Сърбия, Гърция, Румъния, Турция.Целта им беше да НЯМА българска държава, но Русия категорично се застъпва за правото ни да имаме такава. Макар и орязана, стегната до Балкана, България остава на картата, колкото и да не им харесва на западните страни.
Впоследствие България все пак се съединява с Източна Румелия, а Русия признава това Съединение.
.
Но историята на Освобождението ни от Русия има и "опашка":
Опирайки се на правата си по Берлинския договор, след обявяването на Българската независимост на 22 септември 1908 Османската империя предявява претенции за данъка, който България дължи като трибутарно княжество за последните 30 години. Високата порта иска София да поеме също така част от османския държавен дълг. Великият везир Кямил паша настоява да получи и не внесения данък от Източна Румелия (дотогава формално османска провинция, въпреки Съединението с Княжеството през 1885), както и компенсации за национализираните железници. Френските и английските банки, които държат основна част от османския и българския държавен дълг, се опитват да използват дипломатическата криза, за да наложат на България пълен финансов контрол, но срещат решителен отпор от правителството на Александър Малинов. В циркуляр до Великите сили през декември 1908 то изразява готовност да плати само за железниците и румелийския данък – пет пъти по-малко от исканите 429 милиона лева. В отговор Париж и Лондон предлагат варианти за заеми, вариращи между 100 и 160 милиона лева. Офертите са обвързани с увеличаване на държавните приходи, заложени при предишните български заеми, и назначаване на френски пълномощен министър, който ще ги управлява в София. Българското правителство ги отхвърля и демонстрира готовност за война с Турция, като мобилизира 8 ма Тунджанска дивизия.
До компромис се стига след намесата на руския външен министър Александър Изволски. В началото на март 1909 той постига споразумение с османците, с което опрощава част от задълженията на Турция към Русия, а в замяна Високата порта оттегля почти всичките си претенции към София. Малко по-късно в Петербург пристига българска делегация начело с министъра на външните работи Стефан Паприков и министъра на финансите Иван Салабашев, които трябва да договорят от страна на България връщане на компенсациите за Русия. Двамата изчакват развоя на паралелните преговори на колегата им Андрей Ляпчев в Цариград преди да сключат сделката. Българо-руският протокол е подписан от Салабашев и Изволски едновременно с българо-турския, договорен от Ляпчев. Със споразумението в Петербург България поема дълг към Русия в размер от 82 милиона лева, платими за 75 години при лихва от 4,75 %, без да се обвързва с гаранции и да отстъпва контролни права. Русия приема за основа 125-те млн., която сума изплаща пряко на Високата порта, като я приспада от турския дълг по контрибуциите от войната 1877-1878г., дължими на Русия, и които не са изплащани от 1878 г. Ден по-късно (на 7 април) Русия признава независимостта на България.
.
През 1922 година, В.И.Ленин - Председател на Съвета на Народните Комисари, издава Указ с който анулира заема, който България дължи на Русия. Заемът е обезщетението, вменено от Великите сили, без Русия, което България следва да плати на Турция за нашето т,нар. "Съединение". Русия се отказва от дължимите плащания на Турция към нея, а България следва да се изплати на Русия за 75 години. До анулирането на заема 44 години по-късно, не плащаме нито стотинка!
Фактически Русия е платила за нашето Освобождение и Съединение с кръвта и парите си.
0 Курлиец #
1 сентября 2020 в 20:49 → На пердето. фарс-комедия
В. КИРЯЗОВ:Если бы в Диаспоре существовало движение "булгарлык", я бы включил в программу этого движения "сельский театр", и в каждом селе создал бы театральный кружок-академию по интеллектуальному, художественному развитию молодежи. Играли бы дети только эти Ваши "инсценировки". Классы соревновались бы, кто лучше поставил спектакль. Кто привнес больше "отсебятины".
А "режиссер" в процессе репетиций, в процессе подготовки спектакля получал бы возможность обсуждать с детьми 1001 деталь про булгарлык. Это знаменитая методика педагога Корчака: "Человечество не любит назиданий, и хочет постигать истину,забавляясь".
Завидую Вашему легкому дару.
Все эти современные болгарские воскресные школы, где изучают дательный падеж и прочую скуку, лучше увлекли бы ребят именно этой "театральной Диневщиной". Мы бы увидели столько трактовок, столько талантов.
0 Валентина #
31 августа 2020 в 15:26 → На пердето. фарс-комедия
Класс,спасибо автору получила огромное удовольствие
0 irizov #
25 августа 2020 в 18:50 → На пердето. фарс-комедия
Очень правдоподобно автору удалось раскрыть содержание нашей Тараклийской жизни..
0 Един българин #
18 августа 2020 в 10:54 → България без грим.
Цялата информация е манипулативно представена, извън реланата представа за истоличност и хронология на реалните събития. В представянето на тезата се губи и смисъла на текста и логиката на предстаяне на личното мнение, като например:

"А сега, кои са революционерите ни?
Васил Левски (Карлово, Румелия), обесен в София, предаден в Ловеч
Христо Ботев (Калофер, Румелия), убит във Враца
Георги Раковски (Котел, Румелия)
Стефан Караджа (Ямболско, Румелия), обесен в Русе
Панайот Хитов (Сливен, Румелия)
Хаджи Димитър (Сливен, Румелия), убит на Бузлуджа"

Всъщност изброените революционери никога не са се разпознавали като тракийци и румелийци, щом автора на статията държи на тезата, че те са такива, защо са отишли в чуждата за тях "държава" България, и както се вижда са били убити в нейните предели, като вместо това е можеше да освободят Румелия. Това и още много противоречия явно са накарали автора на статията да не я подпише. Срам, че този човек изоплзва българския език, за да напише подобна статия.
0 Igor #
17 августа 2020 в 09:55 → Младший брат Олимпия Панова
у Вас опубликована фотография не Павла, напишите мне и я Вам пришлю .
плюс некоторые уточнения в статью .
Игорь
geshemigor@gmail.com
Кто автор ?
шикарно написано...
Да,много е било интересну времи!
На фото Оренбургский казак. Причем тут Челарский?
0 Владимир Ковтонюк #
12 июля 2020 в 09:32 → Душа Сихотэ Алинь.
Замечательно!
0 Хохол (Маркевич) #
Спасибо хорошая статья, но меня как христианина уже смущают такие слова характеризующие превосходство кого-то над кем-то ( такие как империя или Велика ... ).А вообще я очень многое для себя усвоил и принял. Родом из Рыбницы я впитал балканский ДУХ и люблю славную историю наших поедков, хоть мы и сильно отличаемся.
0 Владимир Ковтонюк #
С великим удовольствием читаю Ваши воспоминания, изложенные прекрасным русским языком и сдобренные изящным юмором. Отныне я Ваш почитатель! Всё-таки все маёвцы одной крови!
https://sputnikipogrom.com/russia/5488/rakovsky/
Как и положено человеку, который являлся высокопоставленным большевиком, у Христиана Раковского была очень запутанная биография. Стоит начать с того, что Христиан Раковский — это его ненастоящее имя. На самом деле его звали Христо Станчев, а фамилию он взял, прямо как Удальцов, в честь героического дедушки, известного болгарского революционера Георги Раковского. Впрочем, дедушкины имя и фамилия тоже ненастоящие, в действительности дедушку звали Съби Попович. К тому же Раковский — это псевдоним для занятий политикой. Как истинный джентльмен, он занимался еще и журналистикой — для статей и эссе у него был припасен еще один псевдоним: Инсаров.
Дикий край-оренбургские степи

Уже в следующем году в Оренбургской области наш стройотряд попал в дикие места. Уже в первый же день нас предупредили, что "палатки от пуль не защитят", а через некоторое время во время вечернего костра подвалил местный, поддатый провокатор и стал нагло цепляться к девушкам. Наш товарищ, смелый и коренастый хохол схватил провокатора за шкирку и вышвырнул за пределы лагеря.
Командир отряда и комиссар приказали всем одеться в маёвскую униформу, обуть ботинки или сапоги, а возле кроватей приготовить штыковые лопаты. В полночь прогремели два выстрела, запищали девочки и был дан сигнал к "бою". Страшно-не страшно мы выскочили из палаток и построилсь в количестве сорока человек и со штыковыми лопатами.
"Монголо-татарская орда" примерно в таком же количестве, пьяная и возбужденная поджидала нас. Мы развернулись фронтом и стали к ним приближаться. Когда между нами осталось метров десять, мы остановились. Обе стороны выдвинули переговорщиков. Теперь всё зависело от умения вести "базар". Через минут 15 был объявлен отбой. Пронесло, но можно представить себе какая ответственность падала на плечи наших командиров, которые были всего на пару курсов старше. А какие кошмарные драки устраивали местные молодые татары, башкиры мы могли наблюдать в воскресные дни. Никакой милиции не было. Это было обыкновенное явление местной жизни: сначала концерт, а потом пьяная драка. В те времена вся советская страна пила "по чёрному" и везде. Даже в цехах секретных заводов.
Позже благодаря футболу мы стали знакомиться с местными парнями. Они оказались вполне нормальными пацанами, и мы даже с ними лазили в местные огороды, и тайком они нас угощали самогоном.
Работали мы на железной дороге: укладывали путь и строили склад.

Камаз и Волжская Булгария

На третий год я записался в стройотряд на строящийся Камаз. Там мы заливали в цехах полы, а на перевоспитание нам дали местного хулигана 14 лет. Но он сходу стал приударять за нашими девочками и это пошло ему на пользу. Он стал вкалывать с нами и становиться человеком.
Затем нас возили на экскурсии, где я к своему удивлению узнал, что здесь жили древние булгары, но мне не удалось выяснить имеют ли они отношение к дунайским. Тогда очень мало было сведений. Теперь же, наоборот. Булгары-это арийцы, которые держали всю Тартарию, но память о них была искоренена вездесущими троцкистами и глобалистами, а сами древние арийцы-булгары были уничтожены с помощью термоядерной бомбардировки по всей Сибири двести лет назад.
В стройотряде многие ребята впервые держали в руках инструменты, физически напрягались, решали конкретные житейские и производственные проблемы. Из городских эгоистов рождались гармоничные, советские люди. Это было столь заразительно, что и после институтов на летние отпуска многие продолжали ездить по Сибири в виде "шабашников". Однажды мы вшестером за три месяца успели в сибирском железнодорожной станции в Белом Яре построить магазин, залить эстакаду в депо под локомотивы и бетонную емкость для очистных.
Когда началась перестройка многие командиры и бригадиры стройотрядов стали первыми создавать по всему Союзу кооперативы благодаря своему опыту в управлении и студенческой дружбе. Это был замечательный кадровый состав, но у "перестройщиков" были другие планы , они мобилизовали криминал и его руками загнали нас в рабство.
Ныне в России пытаются возродить студенческие стройотряды, но очень сомневаюсь, что в них присутствует тот же романтический дух.
ВАЛЕНТИН КИРЬЯЗОВ по поводу статьи И. Думиника.
Не знаю, что значит восклицание "Ничего себе!" Быть может, ничего себе (для себя) не почерпнул?

Герой нашего времени

Оказывается , в определенной степени, он был моим родственником.
Долгие годы он мелькал в тараклийской жизни, привлекая моё внимание своими нетипичными для местного сообщества видом и походкой. Особенно, в ненастные, осенние-зимние времена - с поднятым воротником и шинелеобразным пальто. Этакий отчужденный Печорин, неизвестно как попавший в тараклийскую реальность.
Высокий, рыжеватый, с худым лицом и высокомерным взглядом светлосерых глаз; всегда язвительная усмешка, готовящаяся неосторожному собеседнику воткнуть колкую, как шпага, фразу.
Редкий тараклиец был готов признать в нём своего земляка, тем более, что Печорин, как все тараклийцы, вернувшиеся из города, разговаривал со всеми только по-русски.
Не было никаких признаков, что наше знакомство когда-либо состоится. Но однажды…
Он с двумя собутыльниками пришли за вином. Я слегка удивился его компании, быстренько разлил всем по стакану вина и стал ждать.
Из своего опыта продавца вина я знал, что алкаши после первого стакана воодушевляются, в глазах зажигается интерес к жизни, разговору. Но после второго становятся вялыми и рассчитываются.
Всё шло как обычно: вспомнили школьные годы, подвиги, знакомых. Под этим впечатлением я решил налить алкашам по стакану «от сердца». Двое сразу отрубились и стали уползать. И тут я обнаружил, что третий стоит почти трезвый и в упор меня разглядывает. Кажется это происходило давно-просто я этого раньше не заметил. Третий явно не желал покидать наш погреб. Я снова налил стакан и всем своим видом давал понять, что всё кончено.
Но он демонстративно отставил стакан и, продолжая также пронзительно меня гипнотизировать, через некоторое время изрёк:
- Ты кто такой? Ты откуда, вообще, в Тараклии объявился ?
У меня возникла дилемма: послать нахала сразу или потом. Но что-то мне подсказало воздержаться от силового разрешения неловкой ситуации и я на всякий случай назвал свою фамилию. Это произвело магическое преображение во всём облике моего клиента. Он вдруг весь обмяк, взгляд удивительно подобрел. Он неловко залпом выпил стакан и стал суетливо извиняться. Но я стал догадываться в чём дело и мы разговорились.
Печорин был учеником моей сестры, а её очень уважали и, особенно, за внеклассную работу. Как советский педагог, она видела свою задачу не только в преподавании математики, но и в воспитании гармоничной личности, нужной для строительства справедливого общества. По этой причине Мария Степановна, тогда двадцатитрёхлетняя классная руководительница прививала интерес у школьников к искусству, в том числе и изобразительному.
Тогда, еще юный Печорин, через влюбленность в свою учительницу и решил стать художником, а не комбайнером или токарем, как того требовала тараклийская сельская действительность…
Это героя нашего времени и погубило… Как раз художники в Тараклии меньше всего нужны и, тем более ранимые. Начальник по службе откровенно презирал художника и загонял его в угол. Начальник видел перед собой недисциплинированного, слабохарактерного работника и, к тому же, выпивоху. На все матюки и дисциплинарные взыскания начальника, выпивоха ничего возразить не мог-начальник был прав и уважаем тараклийцами. Круг безисходности замкнулся, а недоступный и горделивый вид оказался защитной бутафорией лишь для посторонних лиц.
Но в это время я устроился в отделе культуры и стал советником горсовета целенаправленно и с планом деятельности. Нужно было из Тараклии, как советского посёлка городского типа создавать узнаваемый образ в новом государстве свободы и независимости. Я объявил конкурс на разработку символики нашего селения .
И вот на фоне безуспешных, дилетанских, наивных опытов, среди которых были и мои, вдруг подключился и Печорин. Тогда и состоялось наше знакомство. В первый же вечер на его квартире за бутылкой водки у нас разгорелся крутейший диспут по поводу реальности Иисуса Христа, ценности Библии, и я обнаружил человека, который искренне и даже возбужденно убеждал меня в существовании Господа и святости Писания, которое я позволил себе опошлить своими тупыми комментариями.
Далее оказалось, что Печорин, действительно, наделен способностью к художественности и обладает нужной выучкой, показав мне рисованные акварелью и маслом несколько миниатюр. Но на работе от него требовалось писать транспаранты к праздникам и афиши к концертам. Для халтурных работ по оформление колхозных досок почёта и разрисовывания стен в детских садиках у него ни воли, ни стремления не было.
Получилось, что я со своей инициативой, вроде как подбросил соломинку утопающему. Мы стали чаще встречаться и обсуждать всевозможные культурные мероприятия. Печорин проявил интерес к моим первым пьесам и деятельности в «Смешен петък» и полностью со мной перешел на болгарский язык, сам удивляясь, откуда у него выскакивают из памяти слова и выражения, которые могли выговаривать лишь его бабушка и дед. А дед, знаменитый в нижнем краю, кузнец Антон Златанов, оказался отцом моей лели и тоже дедом Виктора Шаган.
Я жаловался на Ивана Ивановича, что он зажимает мои продвинутые пьесы из тараклийской, советской и бессарабской действительности в пользу классических и балканских авторов. Печорин мне искренне сочувствовал и у нас всегда был повод выпить по этому поводу.
Кстати, именно Печорину принадлежит выбор места для устройства нынешней летней эстрады на мегдане и по его эскизу делался первоначальный её вид. На этой же почве мы тогда подружились и с Иваном Георгиевичем Топаловым, который продемонстрировал высочайшие познания в геральдике, классической архитектуре. Было видно, что он с удовольствием делится институтскими знаниями, невостребованными в текущей рутине. Именно тогда он и гербы района и города оформил, а также преобразил райисполкомовскую панельку в здание, ставшее одним из украшений Тараклии, а также и чешму в нижнем крае. Но неожиданно для всех Иван Георгиевич был уволен с поста главного архитектора Тараклийского райисполкома. Он не выдержал такого позора, заболел и умер.
В процессе этих инициатив Печорин почувствовал внимание к себе со стороны градоначальства, перестал пить и неожиданно устроился учителем рисования в школе, как раз тогда, когда учился мой сын. Однажды сын объявил, что их новый и необычный учитель рисования предложил им нарисовать картины из раннего детства. А поскольку мой сын родился в Уссурийском крае, то мы вдвоём постарались на полную катушку: и море, и кедры, виноградные лианы, и тигры по сопкам… Самое примечательное было то, что новый учитель не ограничивался десятью баллами и в результате нашего с сыном совместного рисовального творчества однажды получили сто баллов.
Всё, вроде, шло хорошо. Но я был вынужден уволиться из отдела культуры, а затем, вообще, уехать в «Маскву» и лишь эпизодически заезжал в Тараклию. Я слышал, что Печорин опять запил, пытался создать семью. Заболел.
Однажды, при очередном моём заезде, он пришёл к нам домой. Совсем бледный, больной и едва передвигавшийся с бастунчиком. Он предложил нарисовать наш двор. Это была мечта со времен наших с ним посиделок : наш весениий двор и я позирую на заднем плане…
Но сейчас он пришёл, потому что ему элементарно нечего было есть.
В следующий заезд я узнал, что герой нашего времени покинул Тараклию и Белый свет навсегда.