ЛИЧНИТЕ ИМЕНА НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ-КОЛОНИСТИ

  • Опубликовано:
  • Блог: Пенджер към света
  • Рубрика: История
  • Редактировалось: 5 раз — последний сегодня в 07:12
+1
Голосов: 1

2096

ЛИЧНИТЕ ИМЕНА НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ-КОЛОНИСТИ


Тези имена съм ги изписал от ревизките сказки, съставени по переписа на бесарабската колония ШОП-ТАРАКЛИЯ през 1818 година. На мой поглед личните имена носят в себе си много ценни сведения: те явно се отличават от имената с тюркски происход и от "славянски" също, ако се има предвид имената на белорусите,чехите, поляците и т.н. Може и да има отделни съвпадения, но изцяло обнаружаваме едни необикновенно характерни имена, които определят собственно БЪЛГАРИТЕ,независимо от многобройните теории за происхода ни.
Друг аспект на анализа: вече през два-три десетилетия на живота в пределите на Царска Русия личните имена на колонистите се променят на гръцко-латински в съгласие с церковните канони, сетне- в съветския период се добавят руски имена и, накрая, през сегашното време, пълна именна какафония с "попсовски" : Ангелина,Илона, Артур, Альберт, Анжела...Представете си субъект - Карина Артуровна Трандабула. Какви национални белези носи тази жена или момиче? Ах, да-глобализация. Но тъй ли бесарабските българи да бъдат първите?
Любознателните хора, исхождайки от етимологическия анализ на долу преброените имена, могат да правят предварителен извод за происхода ни или поне за голямата част на българския народ. Във всеки случай именно, с тези имена българите се открояват от околните народи. Може би, някой от читателите ще му хрумне да върне тези хубави и оригинални имена на своите деца и внуци. Това е нашето скромно
пожелание.

Личните имена на тараклийските колонисти

Мъжки:

Миго Дечо Влайко Янко Пеню Миню Стамат Цветко Желю Янчо Войн Куртьо Кане Гено Тодор Варбан Христо Лазар Стоян Милан Калчо Скарлат Стою Димо Младен Жеко Киро Манол Пано Филчо Райчо Горан Цено Ницо Гюро Русо Стойно Штерю Велико Баю Велчо Нетко Иол Илчо Волко Стоил Тотю Гоню Парван Кено Велю Данко Иордан Дочо Нин Бочо Томко Видю Ганчо Марко Кюрчо Матю Миню Слав Манчо Доню Куно Трифон Бано Минчо Волчан Паун Юро Нено Байо Калин Енчо Ивчо Дан Пасо Вало Радо Вило Цаню Нецо Михо Цветко Райно Беро Найден Йорго Витан Крало Дено Тонко Грозо

[/b]
Женски:

Кула Добра Яна Стойка Пена Калина Сиба Злата Кера Драга Прева Вела Кала Тодора Уляна Рада Куна Вида Нена Неда Мина Цыка Камена Комна Жела Мара Стана Тода Мина Дрена Керана Драгна Ваца Баласа Тона Руса Неделя Дофна Солтана Нейка Вила Кало Петра Велина Дунка Ценка Гергана Кояна Гена Спаса Цона Верба Дила Мила Деспа Моца Митра Райна Дахна Лозана Войка Малка Црика Гана Дафина Права Дрида Бана Баца Елка Мира Кула Найда Пана Вала Статира Цвята Мика Лика Йола

[/b]
← БЕСАРАБСКИТЕ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ ВАРНА. ИЗГУБЕНОТО ОЧАРОВАНИЕ НА XIX век →

Комментарии 12