Пенджер към света

Курлиец 28 сентября 2013 +157 RSS-лента

Троянов вал.

Троянов вал.


Троянов вал и скифско-сарматские захоронения возле Тараклии являются исключительно важными археологическими объектами для будущих учебников истории. В ныне существующих учебниках о них упоминают мимоходом и по этой причине в Тараклии и районе скучающие жители даже не подозревают в каком примечательном месте планеты они проживают и спешат сменить его на избитые достопримечательности "древнего Рима и Греции". В поисках символики для Тараклии эти объекты также могут быть использованы. Например, тамга на сарматском камне в центре города.
Однако в Бесарабии есть отчаянные краеведы, способные благодаря интернету преодолевать дебри существующих исторических мифов и один из них М. Бондаренко из города Килия.

Кумът и старият сват.

Кумът и старият сват.

Кумът и старият сват.

Кумът е най-важната обредна фигура в сватбата.

Забытый город "Тучков"

Забытый город "Тучков"


В историческом центре города Измаил стоит памятник его основателю генерал-лейтенанту Тучкову Сергею Алексеевичу.

Воеводата Генчо Къргов

Воеводата Генчо Къргов


"За този човек чухме по време на пешия преход от България към Молдова миналото лято. Оказа се, че преди почти 200 години Генчо Къргов измина тоя път съвсем в други условия. И сега благодарение на преподавателя Васил Кондов имаме възможност да се запознаем с разказа на самия воевода. " Олег Косых

Тук публикуваме две глави от " разказ, предаден с известни литературни подобрения от Михаил Греков, в действителност има стойност на исторически документ за живота на бащиното му семейство през тежките години на кърджалийството, преселването и установяването на българите от Сливенско в Бесарабия. С войводата Генчо Къргов аз се запознах за първи път в собствената му къща, в с. Дермендере, Измаилски окръг ­- Бесарабия. ".

Измислицата "Гърция"

Измислицата  "Гърция"


Държавата на име Гърция е създадена през 1830 година, преди това гърците не са имали собствена държава.

Так вы, за большевиков или за коммунистов?

Так вы, за большевиков или за коммунистов?
18 августа 1998 года исполнилось 50 лет Директиве СНБ США 20/1. Цели, поставленные в этой Директиве, практически достигнуты: страна разрушена, армия и промышленность уничтожены, народ вымирает. И здесь закономерно возникает вопрос: почему это произошло?

Тайните на българската азбука. А. Чилингиров

Тайните на българската азбука. А. Чилингиров999: Как посрещате 24 май там, в Берлин?

А.Ч.: Ами тук няма тържества… Преди се правеха в българското посолство, в българския културен център, но сега няма такива – нито за Нова година, нито за Националния ни празник 3 март…

Как се кроили и крали нашата история?

Как се кроили и крали нашата история?

Не става дума за съвпадение на имената, , а за целенасочена дезинформация и изкуствено, виртуално "преместване" на името на една балканска планинска верига върху територията на днешен Кавказ, извършено от фалшификатори на древната история.

История за преселването

История за преселванетоРазказът на Иван Фёдорович Водиничар много ме заинтересува и за да се убедя за истината, почнах да събирам информация по старите църковни книги и по хората. Благодарение на това изследовние прочетох целия родословния живот, като се оказа, и на моите предци по майчината линия – Воденичарови /Стойчеви/ -Недьов Димитрови.